Frå 6. til 15. september kjem diktinga til Jon Fosse til å krype inn i kvar krå på Det Norske Teatret. Under Den internasjonale Fossefestivalen blir det framsyningar på alle scenar, gjestespel frå Japan, Russland og Frankrike og eit innhaldsrikt seminarprogram.

Den internasjonale Fossefestivalen markerer at det i 2019 er 25 år sidan Jon Fosse debuterte som dramatikar, og i september fyller diktaren 60 år. Bli med på feiringa over ti dagar på Det Norske Teatret.

Festivalen er arrangert av Det Norske Teatret og Samlaget i samarbeid med Colombine teaterförlag.

--

The International Fosse Festival 2019

Between the 6th and 15th of September the words of Jon Fosse will permeate all corners of the Norwegian Theatre. During the International Fosse Festival performances will take place on all stages, with guest performances from Japan, Russia and France, plus an extensive programme of seminars.

The International Fosse Festival in 2019 celebrates the 25th anniversary of Jon Fosse’s debut as a dramatist, and it will be his 60th birthday in September. Join us at Det Norske Teatret for ten days of celebrations.

Framsyningar

 • Trilogien

  Regi: Luk Perceval

  Huslause og svevnlause vandrar den høggravide Alida og barnefaren Asle rundt i det regntunge Bjørgvin. Dei har måtta forlate heimbygda, og no er tida for at ho skal føde komen, men ingen vil gje dei husrom. I desperasjon tyr det unge paret til drastiske løysingar, som dei seinare blir stilte til ansvar for.

  Les meir om «Trilogien»
 • Nokon kjem til å kome

  Regi: Kai Johnsen

  Ho og Han har spontant kjøpt seg eit hus ut mot havet der dei vil vere åleine med kjærleiken sin, "åleine saman". Men er denne draumen mogleg?

  Les meir om «Nokon kjem til å kome»
 • Leve hemmeleg

  Regi: Trine Wiggen

  Kva er kjærleiken, og viss ikkje vi har kjærleiken, kva handlar livet om da?
  Eit stykke henta frå ein serie Jon Fosse har kalla Kortare stykke, publisert i Teaterstykke VOL 5.

  Les meir om «Leve hemmeleg»
 • Draum om hausten

  Gjestespel frå Teatr Im Lensoveta, Russland. Spelast på russisk, blir teksta. Regi: Jurij Butusov

  Ein mann og ei kvinne møtest tilsynelatande tilfeldig på ein gravplass. Dei kjenner kvarandre frå før, og har alltid vore tiltrekt av kvarandre. Åra går nesten umerkeleg.

  Les meir om «Draum om hausten (Russland)»
 • Kant

  Gjestespel frå Ex Voto à la lune, Frankrike. Spelast på fransk 10.09. og engelsk, 11.09, blir ikkje teksta. Regi: Emilie Anna Maillet

  Kristoffer er åtte år, og om kvelden ligg han og skal lese Donald, men tenkjer og tenkjer på verdsrommet. Er det ein kant ein stad der ute, der verdsrommet sluttar - og kva er utanfor den?

  Les meir om «Kant (Frankrike)»
 • Nokon kjem til å kome

  Gjestespel frå Chiten, Japan. Spelast på japansk, blir teksta. Regi: Motoi Miura

  "Nokon kjem til å kome" er det aller første teaterstykket Jon Fosse skreiv. Stykket blei spelt første gongen på Det Norske Teatret i 1996, og har seinare blitt eit av dei mest kjende og mest spelte stykke av Fosse.

  Les meir om «Nokon kjem til å kome (Japan)»
 • Og så kan hunden komme

  Gjestespel frå Västanå teater i samarbeid med
  Epo Art AS.
  Regi: Leif Stinnerbom. Med: Paul-Ottar Haga.

  Dette er forteljinga om kjærleiken mellom ein mann og bikkja hans, om blodhemn og den rastlause ventinga.

  Les meir om «Og så kan hunden komme»
 • Fosse i Nynorskens hus - Morgon og kveld

  Gjestespel Hordaland Teater.
  Regi Terje Skonseng Naudeer. Med: Stig Amdam.

  I eit fortetta limbounivers møter vi Johannes i ytterpunkta av sin livssyklus. Den dagen han vert fødd og den dagen han skal over til den andre sida.

  Les meir og kjøp billettar på www.nynorskenshus.no/fosse-festival/

 • Fosse i Nynorskens hus - Vi er verda

  Urframføring ved Det Norske Jentekor og Den mangfaldige scenen.

  Musikk: Ørjan Matre
  Dirigent: Anne-Karin Sundal Ask
  Koreografi: Erlend Samnøen

  «Eg er her
  Alltid er eg her
  Ganske kort pause
  Og eg har alltid vore her»

  Les meir og kjøp billettar på www.nynorskenshus.no/fosse-festival/

 • Fosse i Nynorskens hus – Nokon kjem til å kome

  Ordet, musikken og dansen står i fokus – inne i ein «jurt» (mongolsk telt). I samproduksjon mellom Riksscenen, Västanå Teater, Fortellerfestivalen og ensemblet. Førestillinga blir ei unik og intim oppleving.

  Regi: Leif Stinnerbom

  Les meir og kjøp billettar på www.nynorskenshus.no/fosse-festival/

 • Fosse i Nynorskens hus – minutt til solnedgang

  Framsyninga er ei fysiske tolking av Jon Fosse si nye bok Septologien, på eit vis der ingen er hovudpersonar, men heller små brikker som til saman fortel om menneskeleg relasjon; Som fortel om kva konsekvensar det har når to sjeler møtest. Korleis ein fysisk kropp kan reagere på det å sjå, møte og røre ein annan kropp.

  Av Edwin Cabascango

  Les meir og kjøp billettar på www.nynorskenshus.no/fosse-festival/

 • Ein samtale med Luk Perceval

  Laurdag 07.09 kl. 14:00–15:00
  Korleis kan tre romanar, hylla for sine sterke kvalitetar som nettopp romanar, finne vegen til teaterscenen? I ein samtale med Luk Perceval, regissør på Trilogien, diskuterast vegar inn til dramatikken. Kva slags utfordringar møter ein regissør i arbeidet med ein så viktig, ja nesten heilag tekst? Og finst det ein teatral klangbotn i alt Fosse skriv?
  Gratis og open for alle.

 • Fosse-koden

  Søndag 08.09 kl. 14:00–15:00
  Kan ein snakka om ein Fosse-kode? Kva er det nye Jon Fosse har skrive inn i verda? Utvidar han verda, får han oss til å sjå noko nytt eller noko anna? Kva er det særprega for Jon Fosses univers? Korleis verkar det på lesarane og sjåarane? Kva er høgdepunkta i forfattarskapen? Karin Haugen leier samtalen. Med: Ruth Lillegraven, Marta Norheim. Og Anne Marit Jacobsen.
  Gratis og open for alle.

 • Dei gode hjelparane

  Onsdag 11.09 kl. 18:00–19:00
  Jon Fosses dramatikk er spelt over heile verda. Men litteraturen har hatt gode hjelparar på vegen. Utan agentar og omsetjarar kan ikkje litteratur reise. I denne samtalen får vi historia om korleis både Fosses dramatikk og prosa har farta rundt i verda, med Tyskland som eit særskilt døme. Cecilie Seiness leier samtalen. Med: Berit Gullberg, Hinrich Schmidt-Henkel og Gina Winje.
  Gratis og open for alle.

 • Fosse i verda

  Torsdag 12.09 kl. 18:00–19:00
  Jon Fosse er ein av vår tids viktigaste dramatikarar. Sidan han debuterte i 1994, har stykka hans blitt oppført verda over, og omsett til meir enn 40 språk. Kva for kvalitetar er det som tiltrekker regissørar frå så ulike land og teaterkulturar som Skandinavia, Russland og Japan? Svenske Kia Berglund sette opp Fosse lenge før han blei eit verdsnamn, mens russiske Jurij Butusov og japanske Motoi Miura vil snakke om sin personlege og kulturelle inngang til å setje opp Fosses dramatikk. Therese Bjørneboe leier samtalen. Med: Kia Berglund, Juri Butusov og Motoi Miura.
  Gratis og open for alle.

 • Kva eller kven kjem til å kome?

  Fredag 13.09 kl. 13:30–15:30
  På engelsk
  Er Jon Fosse eit sluttpunkt for det klassiske dramatiske teateret, eller er han kanskje ei ny byrjing? Er den klassiske dramatikken kome til endes, eller er det som veks fram, ei radikal ny byrjing? Er det det postdramatiske som tar over? Er karakterar, handling og dialog fortidas tankemåte i teateret, eller er det slik at desse verkemidla finn seg sjølv igjen og står fram på nye måtar? Greier vi i det heile tatt å tenkje oss teater utan desse kategoriane? Carl Morten Amundsen leier samtalen. Med: Thomas Oberender, Christian Lollike, Laurent Chétouane m. fl.
  Gratis og open for alle.

 • Ein samtale om Trilogien

  Laurdag 14.09 kl. 14:30–15:30.
  Jon Fosse blei i 2015 tildelt Nordisk råds litteraturpris for Trilogien. Verket er sett saman av tre delar, Andvake 2007, Olavs draumar 2012 og Kveldsvævd 2014. Korleis kan ein lese dette verket? Kva er det Fosse gjer i denne teksten og korleis plasserer teksten seg i Fosses litteratur? Forfattaren har meisla ut ei eiga litterær form, heitte det i grunngivinga då Fosse fekk litteraturprisen. Kva er den særeigne forma? Trilogien er no sett opp som teater. Kva er dei dramatiske kvalitetane i verket? Cecilie Seiness leier samtalen. Med: Knut Hoem, Solrun Toft Iversen og Tom Egil Hverven.
  Gratis og open for alle.

 • Dramaverkstad for ungdom

  I anledning Fossefestivalen arrangerer vi dramaverkstad for ungdom med utgangspunkt i Jon Fosses tekst Nokon kjem til å kome:

  «Vi ville jo berre vere saman
  Vi ville jo vere
  åleine saman
  Vi ville jo ikkje vere der dei andre er»

  Verkstaden strekker seg over to dagar, laurdag og søndag 14. og 15. september. I tillegg får deltakarane sjå framsyninga Nokon kjem til å kome torsdag 12. september. Deltakarane får lese, skrive, dramatisere og spele. Til slutt blir det ei uformell visning der familie og venner kan komme og sjå.

  Alder: 13-20 år.
  Pris: 150,-

  Dato:
  Torsdag 12. september kl. 19.30 – framsyning Nokon kjem til å kome
  Laurdag 14. september kl. 10-17 - dramaverkstad
  Søndag 15. september kl. 11-18 – dramaverkstad og visning