Stilling ledig

Det Norske Teatrets sjefstol er ledig frå 1.1.2025

Ledig stilling som Teatersjef

Søknadsfrist: 30.05.2023
Arbeidstad: Oslo sentrum
Oppstart: 1.1.2025


Vi søkjer ein ambisiøs teatersjef som kan legge til rette for eit variert og kunstnarleg dristig repertoar for store publikumsgrupper. Det Norske Teatret skal utvikle scenekunsten og skape teater på høgt internasjonalt nivå.

Det Norske Teatret skal nå eit stort og mangfaldig publikum gjennom eit relevant repertoar. Teateret har eit viktig samfunnsansvar med kulturhistorisk tyngd. Det Norske Teatret har røter i folkerørsle og motkultur og har ein rik arv å forvalte både som samfunnsaktør og som produsent av store teateropplevingar. Språkoppdraget som det største nynorskteateret er eit særleg ansvar for Det Norske Teatret.

Vi har markert oss med ei tydeleg mangfaldssatsing innan norsk kulturliv, og dette gir prosjektet Det Norske Teatret ei større ramme og ein tydelegare profil.

Det er viktig at den komande sjefen vår byggjer vidare på dette.

Teatersjefen har det øvste ansvaret og vi ønskjer oss ein sjef som er trygg i ei tydeleg leiarrolle som både er samlande og inspirerande for teaterets mange engasjerte medarbeidarar med allsidig fagbakgrunn. Vedkommande må kunne kommunisere godt og kunne representere teateret også i det offentlege ordskiftet. Teatersjefen rapporterer til styret.

Stillinga er eit åremål på fem år. Lønn etter avtale.

Gode, avtalefesta pensjonsordningar.

Spørsmål om stillinga kan rettast til styreleiar Hilde Barstad, tlf. 975 92 246, eller rekrutteringsrådgivar i Møllerstad rekruttering as, Gro Møllerstad, tlf. 915 59 752.

Klikk her for å kome til søknadsskjema

Akkurat no har vi ingen stillingar