Festivalpass Den internasjonale Fossefestivalen

Gjeld for alle framsyningar og sideprogram under festivalen.

Festivalpasset gir deg ein gratis billett til alle framsyningar og arrangement under festivalen.

Du må ha billettar til alle framsyningar og arrangement du skal delta på.
Festivalpasset er personleg, og det er berre mogleg å kjøpe eitt pass.
Festivalpasset kostar 990,- pr. person.

Klikk her for å kjøpe festivalpass!

Det går også an å kjøpe vanlege billettar til enkeltframsyningar, utan festivalpass.

Klikk her for å kjøpe billetter til enkeltframsyningar!

Slik kjøper du festivalpass og billettar på same tid:

Det er berre mogleg å kjøpe eitt festivalpass pr. person.

Kjøpe Festivalpass og billettar i same transaksjon:

• Billlett med ordinærpris vil endre seg til festivalpris når du har logga deg inn/registrert deg som kunde.

Kjøpe billettar i ein eigen transaksjon når du har Festivalpass:

• Hugs å logge deg inn før du legg billett(ar) i handlekorga. Då får billett med ordinærpris automatisk festivalpris når du har lagt den i handlekorga.

Har du spørsmål? Send ein e-post til hei(@)detnorsketeatret.no