Rommen Scene

Det Norske Teatrets scene på Rommen i Groruddalen viser produksjonar frå repertoaret og nye framsyningar i samarbeid med Rommen Scene/Kulturetaten i Oslo kommune. Aktivitetane på Rommen Scene rettar seg spesielt mot nye publikumsgrupper, og er støtta av OBOS Presenterer.