Rebell

Det Norske Teatrets scene- teaterklubb for ungdom mellom 11-14 år med interesse for alle teaterets element.

Er du nysgjerrig på teater og scene, eller kjenner nokon som er det?

Anten ein er interessert i å stå på eller bak scenen, eller berre vil snuse litt på teater, er ein velkommen til å delta på Rebell!
Her vil du få vere med på kurs i mellom anna skodespel, lysdesign, collage/tekstilkunst - og humor tilpassa sosiale medieflater.

Prosjektet går føre seg om ettermiddagane våren 2024 på ulike ungdomsklubbar i Groruddalen og på Rommen Scene.

Det er gratis å delta.
Du treng ikkje å søke, berre kom som du er!

Du får:

- Utfalde deg både på, framom og bak scenen
- Rettleiing frå nokre av dei fremste innan sine kunstfelt
- Gratisbillettar til teaterframsyningar!

Du kan bli med i teaterklubben Rebell anten på Rommen Scene, Lindeberg Klubben, Vestliklubben eller The Raven Romsås.

Kurshaldarane våre

Arman Surizehi: Skodespel, humor/sketsj, humor i SOME
Arman Surizehi: Skodespel, humor/sketsj, humor i SOME
Beatur: DJing og beatboxing
Beatur: DJing og beatboxing
Hilde Bugge aka Fru Bugge: Collage-kunst
Hilde Bugge aka Fru Bugge: Collage-kunst
Øyvin Løype: Lysdesign/teknikk
Øyvin Løype: Lysdesign/teknikk

Program våren 2024


Kursdagar Vestliklubben
Måndagar kl. 17.15 - 19.015

Skodespel og humor med Arman Surizehi:
12. februar, 26. februar, 4. mars
Collage-kunst med Fru Bugge:
11. mars, 18. mars, 21. mars
Beatboxing med Beatur:

8. april

Kursdagar Rebell Lindeberg Klubben
Tysdagar kl. 16.15 - 18.15

Skodespel og humor med Arman Surizehi:
13. februar, 20. februar, 27. februar, 5. mars
Beatboxing med Beatur:
12. mars
Collage-kunst med Fru Bugge:
19. mars, 26. mars, 2. april
Beatboxing med Beatur:
9. april


Kursdagar Rebell The Raven Romsås
Onsdagar kl. 17.30 - 19.30

Skodespel og humor med Arman Surizehi:
14. februar, 21. februar, 28. februar, 6. mars
Collage-kunst med Fru Bugge:
13. mars, 20. mars, 27. mars, 3. april
Beatboxing med Beatur:
10. april

Felles kursdagar Rebell på Rommen Scene

Lysdesign og teknikk med Øyvin Løype:
16. april og 26. april kl. 17.30 - 19.30
Beatur, Arman og Fru Bugge:
30. april kl. 17.30 - 19.30
3. mai kl. 18.00 - 20.00

Vi håpar å sjå deg!

Prosjektet er støtta av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.

Om Rebell

Spørsmål?

Kontakt: rahel.beraki@detnorsketeatret.no