Notis

Sender representantar til nordisk kompetansehevingsprosjekt

Dilara Vera Surbehan og Georgia May Anta er Det Norske Teatret i Groruddalens utsendingar til nordiske Colours of being.

«Colours of Being» er eit kompetansehevande prosjekt med interseksjonelt perspektiv. Målet er at unge kunstnarar møtast til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling, for å skape fleire moglegheiter for unge kunstnarar i Norden. Nokre av fokusområda og tematikk det vil bli jobba med er likestilling, kjøn, sosial- og kunstnarleg berekraft.

Det Norske Teatret søkte etter unge som var interesserte i til døpmes skodespel, dans, dramaturgi, manusutvikling, regi, scenografi, lys/lyd- design eller kostyme.
Surbehan og Anta blei valde ut til å representere Noreg.

Surbehan
er kunststudent ved OsloMet, men driv i tillegg med visuell kunst. Ho jobbar også med prosjekt retta mot ungdom og ungdomsklubbar i Groruddalen og Oslo Aust. I tillegg sit ho i ungdomsrådet til Det Norske Teatret i Groruddalen.

Anta
er dansar med bakgrunn innan hiphop, house og vouging. Ho er også aktiv innan Ballroom-scenen, og er utdanna skodespelar frå Nordic Black Express. Ho er også del av hiphopteaterkollektivet SPKRBOX sitt kunstnarlege råd.

Første verkstad finn stad i Danmark 14-16.oktober.

Saken er lagt ut 26.9.2022
Foto Anta: Chai Saeidi