Det Norske Teatrets scene på Rommen Scene i Groruddalen viser produksjonar frå repertoaret og nye framsyningar i samarbeid med Rommen Scene/Kulturetaten, og er støtta av OBOS Presenterer.

Framsyningar

Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar

To gutar veks opp i Tante Ulrikkes vei på Stovner i Oslo. Den eine kjem frå det vi kan kalle ein god heim, den andre har ein meir utfordrande heimesituasjon. Dei gjer begge så godt dei kan, men går likevel ei usikker framtid i møte.

Kjøp billett

Linje 5 av Don Martin og Zeshan Shakar

Som ein nervetråd slynger ho seg gjennom hovudstaden frå vest til aust. Linje 5 er ei av linjene …

Kjøp billett