Du har berre eitt liv – med teateret får du mange!

Lev deg inn i livet til ein innbiten kvalfangar, ein seriemordar, ein galen tyrann eller ei kvinne som finn meininga med livet i nynorsken. Blant anna.
Velkommen i teateret!

.

.

.

.

Gjestespel

... og du: Følg med. Meir kjem!