Med soloframsyninga Master of The Universe tek musikar, DJ og islandsk meister i beatboxing - Beatur - tak i si personlege historie om å vekse opp i ein alkoholisert party-heim i Reykjavik på 90-talet.
Det handlar om å oppdra seg sjølv, om å springe ifrå ansvar, den evige jakta etter å fylle svarte hol, ta flest moglege snarvegar, om å leve med sjukdomen sjølvbedrag og om å miste evna til å meistre sitt eige liv.

MED Beatur (idé, manus og utøvar), Toril Solvang (regissør), Martin Flack (lysdesignar).