Frå bok til teater

Fleire av framsyningane våre var først utgitt som bok. Å kombinere bok med teater kan vere ein god idé for engasjerande litteraturformidling!

Korleis skape engasjerande norskundervisning og spreie litteraturentusiasme til elevane? Kva med å bruke ei teaterframsyning basert på eit litterært verk som utgangspunkt? Det kan vere med på å opne tolkingsrommet rundt ein tekst og gi ein fin inngang til å snakke om tematikk, sjanger, form, tolkning. Vi har fleire framsyningar som har sitt opphav som prosa eller lyrikk, men som har blitt omskapa til dramatikk på scenen.

Kva grep er gjort i denne overgangen? Kva har gått tapt - og kva er lagt til? Korleis har regissør og skodespelar arbeida med å gi liv til karakterane i boka? Korleis har scenograf og kostymedesignar fargelagd orda på sida? Og korleis stemmer dette med eleven si oppleving av det same opphavet?

Charlie og sjokoladefabrikken har premiere i november 2019.

Framsyningar som passar for barneskole og mellomtrinn:


Charlie og sjokoladefabrikken, basert på boka med same namn av Roald Dahl. Premiere hausten 2019.

Tschick – Adjø Berlin er basert på suksessromanen med same namn av Wolfgang Herrndorf, og handlar om sommaren som endrar alt!

Framsyningar for ungdomsskole og vidaregåande skole:

  • Tante Ulrikkes vei, basert på boka med same namn av Zeshan Shakar. Premiere på Rommen Scene våren 2019.
  • Trilogien, basert på Andvake, Olavs draumar og Kveldsvævd av Jon Fosse. Premiere på Hovudscenen i september 2019.
  • Tschick – adjø Berlin, basert på romanen med same namn av Wolfgang Herrndorf. Premiere på Scene 2 oktober 2019.
  • Haugtussa, basert på boka med same namn av Arne Garborg. Speler no på Scene 3.
  • Det merkelege som hende med hunden den natta, basert på boka med same namn av Mark Haddon. Speler no på Scene 3.
  • Sigd, basert på boka med same namn av Ruth Lillegraven. Premiere på Scene 3 i november 2019.
Kor mange gode handlingar må til for å vege opp for eit brotsverk? Det er spørsmålet Raskolnikov må stille seg sjølv i framsyninga basert på Dostojevskijs roman.

Framsyningar for vidaregåande skole og universitet- og høgskolestudentar:

Nokre av desse framsyningane har vi utvikla studiemateriell til. Nye studiemateriell kjem rundt premieredato. Ta kontakt om du har spørsmål eller vil reservere billettar. Skriv til skole(@)detnorsketeatret.no eller ring på 22473872.