«en deilig halvannen time i teateret, der våre rastløse scrolle-skadde hjerner kan falle til ro»

«I teatersjef Erik Ulfsby regi er «Heil ved» blitt en stillfaren opplevelse.»

«det er behagelig, nærmest hypnotiserende meditativt å se på»

Det var skilnaden på å fryse og å vere varm. Det var skilnaden på malm og jern, på rått kjøt og ei steik. Vinterstid var det sjølve skiljet mellom å leve eller å døy. Så mykje hadde veden å bety for dei første nordmenn. Sanking av brensel var rett og slett eit av dei viktigaste gjeremåla, og reknestykket var enkelt: Hadde du lite, frøys du. Hadde du for lite, døydde du. Og kanskje har nokre tusen år med frost og liding skapt eit særeige nordisk fyringsgen som menneske i varmare strøk ikkje har? Knappe hundre år med vifteomnar og parafintankar har ikkje kunne utslette denne refleksen – og arbeidsgleda mange finn i vedhogst skuldast kanskje at vedfyringsgenet blir vekka til live, og koplar oss til sankaren vi alle stammar frå.

Slik opnar Lars Mytting boka Hel ved. Mytting trefte ei nerve i det norske folket med portrettet av ein norsk vedfyringstradisjon som i generasjonar har vore brakt vidare. Kva gir den beste veden? Korleis skal ein stable ved for å tørke han på best mogleg vis? Og kva vil det seie å vere heil ved?

Dette og mykje anna skal Det Norske Teatret forsøke å finne ut, når det blir haust og kulda set inn. På scenen står fire av teaterets meir skogskyndige skodespelarar, i lag med musikar Stein Torleif Bjella, som også er småbrukar med veaskog. Regien er ved teatersjef Erik Ulfsby.

Høyr Stein Torleif Bjella snakke om blant anna korleis det er stå på teaterscenen, korleis det er å skrive songar på bestilling på få dagars varsel og om kvifor han køyrde traktor i tre dagar frå Ål til Det Norske Teatret i sommar!

Showpakker (hotell + billett)

«Heil ved gjer ein ærleg dags arbeid om til kunst» 

Lytt til musikken frå framsyninga!

Kjøp billett

Vel speledato for Heil ved

Finn ut meir