Billettinfo

VÅRE PRISAR & RABATTAR

Ordinær billettpris varierer frå oppsetjing til oppsetjing. Normalpris finn du på sida der framsyninga er presentert. Rabatterte prisar er synlege når du har valt dato og framsyning. Du må sjølv passe på at kvar plass får korrekt pris om den som skal bruke billetten har rett på personavhengig rabatt (Hugs å ta med relevant legitimasjon/medlemskort til framsyninga).

RABATTAR gjeld ordinære framsyningar alle vekedagar. Ved gjestespel og familieframsyningar kan andre reglar gjelde.

GRUPPER får ca. 20% rabatt ved kjøp av minimum 20 billettar.

FAMILIEFRAMSYNINGAR har same billettpris for barn og vaksne, og det er ikkje eigne prisar for student eller honnør. Vi har minigruppepris for kjøp av 4-19 billettar.

UNGDOMSKORTET er ein gratis medlemskap for ungdom mellom 15 og 25 år.
Medlemskapen gir teaterbillett til kr 130/150, møte på scenekanten og andre eksklusive fordelar. Kortet er personleg og kan nyttast ved billettkjøp på nettsida.

BARN under 18 år kan kjøpe billett tilsvarande studentpris til alle ordinære framsyningar.

STUDENTAR/ELEVAR får studentpris mot å syne gyldig studiebevis. Elevgrupper i regi av skolen (min. 10 personar) får spesialpris på dei fleste framsyningane. Kontakt skoleansvarleg på mail undervisning(@)detnorsketeatret.no for informasjon og gruppebestilling. Studentbevis gjeld til og med 35 år.

HONNØR Personar over 67 år eller personar med trygdekort får billett til honnørpris ved å syne gyldig legitimasjon. Meld ifrå til billettluka om du har spesielle behov.

LEDSAGERBEVIS Ordninga med følgjekort (ledsagerbevis) gjeld ved Det Norske Teatret. Billettar med ledsagarbevis må ein bestille via billettluka. Ta kontakt på telefon. Meld ifrå om du har spesielle behov.

OBOS-RABATT OBOS-medlemmer får omlag 20% rabatt på 2 billettar per medlemskap til alle ordinære framsyningar. Hugs å ta med medlemskortet i teateret. Når OBOS reserverer ein heil sal, kan andre reglar gjelde.

VENNER AV DET NORSKE TEATRET har omlag 30% rabatt på billettar til alle ordinære framsyningar.

HEIL FRAMSYNING Ved kjøp av alle billettane til ei framsyning gir vi rabatt. Ta kontakt kommunikasjonsavdelinga på telefon 22 47 38 00 for meir informasjon.

BYTTING AV BILLETTAR Kontakt billettluka på telefon 22 42 43 44. Byttegebyr er kr 100 per transaksjon (per ordrenummer, ikkje per billett).
Billettar må byttast seinast dagen før framsyninga og du kan berre bytte til ein annan dato, annan framsyning eller til eit gåvekort.

GÅVEKORT Du kan kjøpe gåvekort i billettluka og på nettsida vår. Du bestemmer sjølv kva sum du ønskjer å gi. Gåvekortet gjeld i 2 år og kan også brukast som betaling ved nettkjøp.

KJØPSVILKÅR

For å kjøpe billettar til Det Norske Teatret via nettsida vår, må du vere registrert som brukar. Personopplysningane blir behandla i tråd med gjeldande norsk lov om personvern og innsynsrett.

Det Norske Teatret nyttar programmet AudienceView for å selje billettar også på nettet.
Betalinga blir behandla av betalingsleverandøren DIBS. Opplysningane blir krypterte ved hjelp av SSL (Secure Sockets Layer) og 3D-Secure og følgjer bankanes krav til tryggleik. Du kan betale med VISA og Eurocard/Mastercard.

  • Når kjøpet er registrert, får du ein e-post som stadfesting/kvittering.
  • Kjøpte billettar blir refunderte ved avlysing eller endringar i speleplanen. Krav om refusjon må vere fremma for Det Norske Teatret innan 2 månader etter framsyningsdatoen. Vi refunderer ikkje reiseutgifter, hotel osb.
  • Prisar og eventuelle rabattar ligg tilgjengeleg under kvar framsyning.

Har du billettar med personavhengig pris (t.d. student-, honnør-, medlemspris) eller andre rabatterte prisar basert på personleg medlemsskap (OBOS e.l.), må legitimasjon/medlemskort synast saman med billetten. Utan slik legitimering må du betale mellomlegg til ordinær pris i billettluka før du går inn.

Angrerett ved fjernsal og kjøp utanom fast utsalsstad gjeld ikkje for teaterbillettar (jfr. Angrerettslova § 12).