Yngda 


Yngda er Det Norske Teatret si satsing mot dei unge.

Medlemskapen gjeld frå fylte 18 år og ut året du fyller 28 år.
Yngda-billettar må kjøpast på nett og medlemskapen er personleg.


Medlemmar av Yngda kan:

• Sjå framsyningane til Det Norske Teatret for berre 150,-* (Musikalar kostar 160,-*)
• Få invitasjonar til Yngda-arrangement og spesialprisar i baren
• Få gode tilbod og informasjon om det som skjer på og bak scenen

Medlemskapen er gratis og du kan når som helst melde deg ut. Blir du med i Facebook-gruppa "Yngda – for deg mellom 18-28 år" vil du enkelt kunne halde deg oppdatert på det som skjer.
Første gongen du registrerer deg og ved kjøp av billett på nett, må du vise legitimasjon i billettluka vår før du kan hente ut billettane.

Vil du vite meir? Kontakt oss på SoMe eller send ein e-post til yngda@detnorsketeatret.no

Meld deg inn her