Yngda 

Yngda er for deg som er ung og interessert i teater.

Medlemskapen gjeld frå fylte 18 år og til 31.12 det året du fyller 28 år.
Yngda-billettar må kjøpast på nett og medlemskapen er personleg.

Som medlem av Yngda får du:

• Billettar til kinopris! Billettar frå kroner 170,- til 200,-
• Informasjon om det som skjer på og bak scenen.

Medlemskapen er gratis og du kan når som helst melde deg ut. Vi kommuniserer vanlegvis via e-post eller SMS og ved å melde deg inn gir du oss samtykke til å sende deg tilbod og informasjon. Bli med i Facebook-gruppa "Yngda – for deg mellom 18-28 år" og følg oss på Instagram.
Første gongen du registrerer deg og kjøper billett på nett, må du vise legitimasjon i billettluka vår før du kan hente ut billettane.

Hugs å logge inn med brukarnamn og passord først, for å få tilgong til Yngda-pris.
Du får ein billett til spesialpris på kvar framsyning.


Vil du vite meir? Kontakt oss på SoMe eller send ein e-post til yngda@detnorsketeatret.no
Det er berre mogleg å ha ein medlemskap per person.