Opningstider

Vi har for tida redusert bemanning grunna streik og du kan difor oppleve lengre ventetid enn vanleg.
Med atterhald om endringar på kort varsel.

Opningstider telefon:

Fredag 15.10: 12.00 – 14.00
Laurdag 16.10: Stengt
Søndag 17.10: Stengt
Frå laurdag 23. oktober er telefonen stengt så lenge streiken held fram.

Tlf. nr 22 42 43 44


Opningstider billettluka og resepsjonen:

Fredag 15.10: 09.15 – 20.30 (stengt 11.30 – 12.00)
Laurdag 16.10: 16.00 – 18.30
Søndag 17.10: Stengt
Frå søndag 24. oktober er billettluka og resepsjonen stengt så lenge streiken held fram.

Adresse: Kristian IVs g. 8, 0164 OSLO
Org.nr. 921 196 164