Vennelaget

Venner av Det Norske Teatret blei skipa i 1946. Lagets føremål er å fremje interessa for Det Norske Teatret.

Bli medlem

Medlemsprisar og arrangement eksklusivt for medlemmar er berre tilgjengelege på nettsida når ein loggar inn FØR ein legg noko i handlekorga OG ein har gyldig kontingent.

Du kan melde deg som nytt medlem ved å klikke på lenka under eller i billettluka på teateret. Når du har lagt medlemsskapen i handlekorga og gjennomført handelen får du tilgang til 2 billettar til medlemspris pr. framsyning. Du registrerer deg som kunde, om du ikkje alt har kundeprofil. (Er det fleire medlemmar som vil sitte saman er det lurt å notere seg plassnr. så nestemann kan velje plass ved sida av.)

Evt. spørsmål til e-post: vennelaget(@)detnorsketeatret.no
Det er berre mogleg å kjøpe/ha eit medlemskap pr. person.

Velkommen som medlem i Venner av Det Norske Teatret!

Verksemda til Vennelaget

Som medlem får du invitasjon til ulike arrangement i Vennelaget, med foredrag, informasjon om framsyningane og kunstnarlege innslag. Du kan delta på dei populære kultur- og teaterturane som Vennelaget arrangerer. Dei går til andre teater, spel, konsertar og besøk i kunstnarheimar og kulturinstitusjonar i inn- og utland. Vennelaget yter økonomisk stønad til ulike einskildprosjekt ved Det Norske Teatret, og deler årleg ut stipend til kunstnarar og andre tilsette ved teateret. Mange av måleria på veggen i foajeen er gåver frå Vennelaget.

Billige billettar!

Som medlem får du følgjande rabattar på teaterbillettar:
• 2 billettar med god rabatt på ei ordinær framsyning i veka etter premiere på alle nye oppsetjingar på hovudscenen.
• Om lag 30 % rabatt på 2 billettar til alle ordinære framsyningar (ved gjestespel kan det gjelde andre reglar).

Treng du eit gåvetips?

Kva med ein gåvemedlemskap i Venner av Det Norske Teatret!

Vi har laga eit gåvekort som mottakaren bruker til å aktivere medlemskapen. Medlemsperioden er frå dei registrerer seg og til og med 31.desember 2022.

Du som gjevar kjøper kortet anten med å klikke på denne lenka lenger ned eller ved å kontakte billettluka på teateret.
Gåvekortet du mottar har ein unik valideringskode som mottakaren bruker for å aktivere medlemskapen du har kjøpt. (Kjøper du på nettet kan du skrive ut gåvekortet sjølv og gåva er klar for overrekking!)

Vi har laga eit «gåveomslag» som fortel om medlemsfordelane og korleis mottakaren skal gå fram. Dette kan du laste ned, skrive ut og leggje saman med sjølve gåvekortet.

Last ned gåveomslag her (Print tosidig og brett i tre delar)

Kontakt styret

Du kan kontakte styret med å sende e-post til denne adressa: vennelaget(@)detnorsketeatret.no
Styreleiar Kjell Austin: kaustin(@)online.no
Nestleiar Yngvil Kiran: yngvil.kiran(@)gmail.com

Vennelaget si Facebook-gruppe