Vennelaget

Venner av Det Norske Teatret blei skipa i 1946. Lagets føremål er å fremje interessa for Det Norske Teatret.

Verksemda til Vennelaget

Som medlem får du invitasjon til ulike arrangement i Vennelaget, med foredrag, informasjon om framsyningane og kunstnarlege innslag. Du kan delta på dei populære kultur- og teaterturane som Vennelaget arrangerer. Dei går til andre teater, spel, konsertar og besøk i kunstnarheimar og kulturinstitusjonar i inn- og utland. Vennelaget yter økonomisk stønad til ulike einskildprosjekt ved Det Norske Teatret, og deler årleg ut stipend til kunstnarar og andre tilsette ved teateret. Mange av måleria på veggen i foajeen er gåver frå Vennelaget.

Billege billettar!

Som medlem får du følgjande rabattar på teaterbillettar:
• 2 billettar med kraftig rabatt til førpremie på alle nye oppsetjingar på
Hovudscenen.
• Om lag 30 % rabatt på 2 billettar til alle ordinære framsyningar (ved gjestespel kan
det gjelde andre reglar).

Bli medlem

Medlemskapen følgjer kalenderåret, og kontingenten er kr 400.
Medlemsprisar og arrangement eksklusivt for medlemmar er berre tilgjengelege på nettsida når ein loggar inn FØR ein legg noko i handlekorga OG ein har gyldig kontingent.

Du kan melde deg som nytt medlem ved å kjøpe medlemskap her eller i billettluka på teateret. Når du har lagt medlemsskapen i handlekorga og gjennomført handelen får du tilgang til 2 billettar til medlemspris pr. framsyning. Du registrerer deg som kunde, om du ikkje alt har kundeprofil. (Er det fleire medlemmar som vil sitte saman er det lurt å notere seg plassnr. så nestemann kan velje plass ved sida av.)

Evt. spørsmål til e-post: vennelaget(@)detnorsketeatret.no

Velkommen som medlem i Venner av Det Norske Teatret!

Kontakt styret

Du kan kontakte styret med å sende e-post til denne adressa: vennelaget(@)detnorsketeatret.no
Styreleiar Kjell Austin: kaustin(@)online.no
Nestleiar Yngvil Kiran: yngvil.kiran(@)gmail.com

Vennelaget si Facebook-gruppe