Vennelaget

Venner av Det Norske Teatret blei skipa i 1946. Lagets føremål er å fremje interessa for Det Norske Teatret.

Bli medlem

Medlemsprisar og arrangement eksklusivt for medlemmar er berre tilgjengelege på nettsida når ein loggar inn FØR ein legg noko i handlekorga OG ein har gyldig kontingent.

Du kan melde deg som nytt medlem ved å klikke på lenka under eller i billettluka på teateret. Når du har lagt medlemsskapen i handlekorga og gjennomført handelen får du tilgang til 2 billettar til medlemspris pr. framsyning. Du registrerer deg som kunde, om du ikkje alt har kundeprofil. (Er det fleire medlemmar som vil sitte saman er det lurt å notere seg plassnr. så nestemann kan velje plass ved sida av.)

Evt. spørsmål til e-post: vennelaget(@)detnorsketeatret.no
Det er berre mogleg å kjøpe/ha eit medlemskap pr. person.

Velkommen som medlem i Venner av Det Norske Teatret!

Verksemda til Vennelaget

Som medlem får du invitasjon til ulike arrangement i Vennelaget, med foredrag, informasjon om framsyningane og kunstnarlege innslag. Du kan delta på dei populære kultur- og teaterturane som Vennelaget arrangerer. Dei går til andre teater, spel, konsertar og besøk i kunstnarheimar og kulturinstitusjonar i inn- og utland. Vennelaget yter økonomisk stønad til ulike einskildprosjekt ved Det Norske Teatret, og deler årleg ut stipend til kunstnarar og andre tilsette ved teateret. Mange av måleria på veggen i foajeen er gåver frå Vennelaget.

Billige billettar!

Som medlem får du følgjande rabattar på teaterbillettar:
• 2 billettar med kraftig rabatt til førpremie på alle nye oppsetjingar på
Hovudscenen.
• Om lag 30 % rabatt på 2 billettar til alle ordinære framsyningar (ved gjestespel kan
det gjelde andre reglar).

Kontakt styret

Du kan kontakte styret med å sende e-post til denne adressa: vennelaget(@)detnorsketeatret.no
Styreleiar Kjell Austin: kaustin(@)online.no
Nestleiar Yngvil Kiran: yngvil.kiran(@)gmail.com

Vennelaget si Facebook-gruppe