Venner av Det Norske Teatret

Det er godt å ha venner og det er godt å vera venn. Gjennom Vennelaget for Det Norske Teatret får du båe delar. Teatret set opp stykke på nynorsk og dialektar. Nye stykke, klassiske stykke og klassikarar i ny form. Eit imponerande mangfald og ein sjeldan kreativitet.

Bli medlem!

Ved å melde deg inn i Vennelaget støttar du dette arbeidet og i tillegg får du gode teater- og kulturopplevingar til redusert billettpris.

Medlemskapet følgjer kalenderåret og kostar 400 kr.

Som medlem får du

• 30 prosent rabatt på to billettar til alle ordinære framsyningar. Ved gjestespel kan det gjelde andre reglar.

• Spesialpris på inntil to billettar på utvalde framsyningar i tilknyting til medlemskveldar.

• Invitasjon til medlemstreff Vennelaget har i teateret i forkant av framsyningar. Her er det foredrag, samtaler eller kunstnarlege innslag i tilknyting til den aktuelle framsyninga. Du får treffe skodespelarar, andre tilsette ved teateret eller eksterne gjester.

• Vera med på vennelagsturar, med besøk til andre teater, spel, konsertar m.m. i inn- og utland.

• 10 prosent rabatt på Løve Restaurant & Bar, som ligg i foajeen i Det Norske Teatret. Du treng berre seia namnet ditt og at du er medlem av Vennelaget.

Laget delar kvart år ut Vennelagsprisen, som går til ein kunstnar eller annan tilsett ved teateret.

Følg Vennelaget på Facebook: VENNER AV DET NORSKE TEATRET

Kjøp og fornying av medlemskap

Du kan melde deg inn som nytt medlem eller fornye medlemskapen ved å klikke her.

Du kan også betale i billettluka, enten ved personleg frammøte eller på telefon 22 42 43 44. Der har dei oversikt over kven som er medlemer.

Kjøp av teaterbillettar med medlemsrabatt

Du kan kjøpe billettar på nett, i billettluka ved personleg frammøte eller på telefon 22 42 43 44.

For å kjøpe billettar på nettsida til Det Norske Teatret, må du vere registrert som brukar. Registrer deg som kunde, om du ikkje alt har kundeprofil.

Medlemsprisar og arrangement eksklusivt for medlemmar er berre tilgjengelege på nettsida når ein loggar inn før ein legg noko i handlekorga og ein har gyldig kontingent. Logg inn og du får til gang til to billettar med vennelagspris.

Vi gjer merksam på at det berre er mogleg å ha eit medlemsskap pr. person.

Gi medlemskap i gåve!

Kva med å gje medlemskap i Venner av Det Norske Teatret som ei gåve? Kjøp medlemskapet i billettluka eller ved å klikke her.
Merk at du må kjøpe medlemsskap i namnet til den som skal få medlemsskapet, samt registrere vedkommande sin kontaktinfo.

Har du fleire spørsmål om billettar, eller er det noko anna du lurar på?
Kontakt billettluka på telefon 22 42 43 44 eller send e-post til hei@detnorsketeatret.no

Kontakt oss i styret

Du er velkomen til å kontakte styret på denne e-postadressa: vennelaget@detnorsketeatret.no

Styret

Astrid Versto, leiar, astrid@svaboversto.no
Yngvil Kiran, nestleiar, yngvil.kiran@gmail.com
Vidar Ystad
Norunn Dale Seland
Jon Låte

Varamedlemer

Marit Hovdenak
Magnhild Nesheim
Kjell Austin