Gruppebestilling

Ved kjøp av 20 billettar eller fleire kan du gjere ei gruppebestilling. Vi kan tilby om lag 20 % rabatt til alle ordinære framsyningar.

Du kan kjøpe gruppebillettar via epost til gruppe(@)detnorsketeatret.no eller i billettluka, tlf. 22 42 43 44

Kjøper de ei heil framsyning med 120, 200 eller 720 plassar får de ein liten rabatt i tillegg og de kan setje dykkar eige preg på kvelden.

Bli gruppekontakt

Vil du vere kontaktperson mellom arbeidsplassen / organisasjonen din og Det Norske Teatret?

Gruppekontakt er eit servicetilbod for dei som ønskjer oppfølging i samband med gruppebestillingar. Som gruppekontakt har du personleg kontakt med teateret og ordninga gjeld ved samla bestilling og betaling av 20 billettar eller fleire.

Som gruppekontakt får du:

- Fortløpande informasjon om teateret per e-post. Sjå også nettsida vår for oppdatert informasjon.
- Personleg kontakt for gruppebestilling og oppfølging.
- Tilrettelegging om du ønskjer meir enn framsyning, til dømes lett servering eller middag i Løve Restaurant & Bar i forkant av framsyninga, eller ei omvising på teateret.
- Invitasjon til prøveframsyningar i forkant av nye premierar, slik at du kan halde deg oppdatert om repertoaret.

Vil du vere gruppekontakt? Meld deg på via skjemaet under, så tek vi kontakt med deg.

Ønskjer de å leie selskapslokale?

For grupper har vi flotte selskapslokale som kan nyttast både før og etter framsyninga. Ønskjer de som gruppe bevertning i pausen kan de enkelt bestille det hos Løve Restaurant & Bar tlf. 22 47 39 70 eller direkte i baren før framsyning. For grupper kan vi og arrangere møte med skodespelarane i samband med framsyninga.