Det multinorske

Dagens studentar i Det Multinorske starta hausten 2018 og er ferdige våren 2021. Om det blir enda eit kull er ikkje klart enda.

Følg med her mot slutten av 2020 for info om eventuelt nytt kull og søknadsfristar.

 • Om Det Multinorske

  Hausten 2012 starta Det Norske Teatret opp bachelorstudiet Det Multinorske for skodespelarstudentar med familiebakgrunn utanfor Europa. Med dette prosjektet har Det Norske Teatret redefinert og utvida si opphavelege oppgåve. Det Norske Teatret har historisk vore eit innflyttarteater og har gjennom dei siste 100 åra utvida rommet og førestillingane av kva hovudstaden var og skulle vere.

  Om det multinorske
 • Studentar 2018-2020

  Våren 2018 fekk seks unge skodespelarspirer med bakgrunn utanfor Europa ei glad-melding om at dei er aksepterte som studentar ved Det Norske Teatret og Nord Universitet si treårige skodespelarutdanning, Det Multinorske. No er dei i gang med sine tre år som studentar ved Det Norske Teatret, i samarbeid med Nord Universitet. – Vi har sett

  Studentar 2018-2021
 • Tidlegare studentar

  To kull har no blitt uteksaminert frå Det Multinorske – i 2015 og 2018. Desse har vore å sjå ved mellom anna Kilden Teater og Konserthus, Hordaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Oslo Nye Teater, Brageteatret, Det Norske Teatret og i film, tv og radio. Vi er ikkje i tvil om at denne utdanninga vil

  Tidlegare studentar
 • Kontakt

  ROAR MYRVANG Studieprodusent Roar.myrvang@detnorsketeatret.no Telefon: +47 22 47 38 35 Mobil: +47 906 37 179 EIRIK NILSSEN BRØYN Leiar eirik.broyn@detnorsketeatret.no Telefon: +47 907 92 942

  Kontakt