Tidlegare studentar

To kull har no blitt uteksaminert frå Det Multinorske – i 2015 og 2018. Desse har vore å sjå ved mellom anna Kilden Teater og Konserthus, Hordaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Oslo Nye Teater, Brageteatret, Det Norske Teatret og i film, tv og radio. Vi er ikkje i tvil om at denne utdanninga vil

To kull har no blitt uteksaminert frå Det Multinorske – i 2015 og 2018. Desse har vore å sjå ved mellom anna Kilden Teater og Konserthus, Hordaland Teater, Sogn og Fjordane Teater, Oslo Nye Teater, Brageteatret, Det Norske Teatret og i film, tv og radio. Vi er ikkje i tvil om at denne utdanninga vil ha har mykje å seie for den framtidige rekrutteringa til scenekunsten.

2015 - 2018

2012 - 2015