Bakgrunnsartikkel

Karakterane i Caligula

Caligula, eller Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus (ikkje til å forveksle med Julius Cæsar), var den tredje keisaren i Romarriket. Under seg hadde han eit råd av senatorar.

Caligula  var ein ung og populær keisar i Romarriket, som i sine første år ved makta har fokusert på folkeleg moro, meir enn på krigføring og rikets vekst. Da syster hans, Drusilla, brått døyr, endrar han seg markant. Han opplever tilværet som meiningslaust og utforskar makta og fridomens ytre grenser.
Cæsonia : Caligulas elskarinne og etter kvart ein sentral medsamansvoren i det nye regimet hans. 
Cæsonia : Caligulas elskarinne og etter kvart ein sentral medsamansvoren i det nye regimet hans. 
Scipio : Poet og ein nær venn av Caligula. Han har eit ope sinn og forstår Caligula sitt syn på tilværet betre enn dei fleste. 
Scipio : Poet og ein nær venn av Caligula. Han har eit ope sinn og forstår Caligula sitt syn på tilværet betre enn dei fleste. 
Helikon : Caligula sin lojale tenar. Han har bakgrunn som ein av mange slavar i Romarriket, men har jobba seg oppover til å bli ein av dei som står Keisaren nærast.  
Helikon : Caligula sin lojale tenar. Han har bakgrunn som ein av mange slavar i Romarriket, men har jobba seg oppover til å bli ein av dei som står Keisaren nærast.  
Cherea : Filosof og forfattar. Han fryktar det radikale i prosjektet til Caligula og blir leiaren og hjernen bak komplottet mot han.  
Cherea : Filosof og forfattar. Han fryktar det radikale i prosjektet til Caligula og blir leiaren og hjernen bak komplottet mot han.  

Senectus : Den eldste, og kanskje mest opportunistiske senatoren.

Senatorane

Senatorane utgjorde senatet, den romarke statens øvste rådsorgan. Desse mennene høyrer til Romarrikets privilegerte klasse og er vane med å få det som dei vil.  Dei hadde store forventningar knytt til den nye keisaren, men blir meir og meir urolege over endringane dei blir vitne til, og dei meir og meir vilkårlege systema for inndraging av eigedom og avrettingar.  

Metellus : Boklærd senator. 
Metellus : Boklærd senator. 
Patricius : Den pliktoppfyllande skattmeisteren i senatet. 
Patricius : Den pliktoppfyllande skattmeisteren i senatet. 
Lepidus : Ein erfaren senator. Sonen hans blir eit av offera for Caligula sine innfall.  
Lepidus : Ein erfaren senator. Sonen hans blir eit av offera for Caligula sine innfall.  
Octavius : Tilsynelatande ein driftig senator. Kona hans blir utsett for Caligula sine brotsverk og audmjukingar.
Octavius : Tilsynelatande ein driftig senator. Kona hans blir utsett for Caligula sine brotsverk og audmjukingar.

Meir bakgrunn: