Teater og verkstadar.

På Det Norske Teatret spelar vi teater for barn på alle dei tre scenene våre, i tillegg til at vi nokre laurdagar arrangerer teaterverkstad der barna sjølve får lage framsyninga og stå på scenen!