Praktisk informasjon

Komme hit

Det Norske Teatret ligg i Kristian IVs gate 8, midt i sentrum.

Hovudscenen
ligg i andre og tredje høgda. Det er tilgang både med trapp og heis. Det er trappefri adkomst til rad 15 på Hovudscenen.
Scene 2
ligg i 1U. Det er tilgang både med trapp og heis. Det er trappefri adkomst til rad 2 på Scene 2.
Scene 3
ligg i femte høgda. Det er tilgang både med trapp og heis. Det er trappefri adkomst til rad 1 på Scene 3.

Program, artiklar og podkast

Det Norske Teatret har av miljøomsyn gått over til digitale program. Programma kjøper du samtidig som du kjøper billett på nettsidene våre.
Her finn du også aktuelle artiklar om framsyningane våre under kvar framsyning.
Aktualiserande podkastar finn du her eller der du lyttar til podkast.

Garderobe

Hovudscenen har ubetent garderobe med låsbare skap i foajéen i første høgda. Garderoben vil bli låst under framsyninga.
Scene 2 og Scene 3 har ubetent garderobe ved dei respektive scenene.
Tøyet heng på eigars ansvar.

Servering

Baren i Bikuben er open før framsyninga og i eventuelle pausar. Det er tillate å ta med seg drikke i plastbeger inn i salen. Du kan også ete middag i Løve Restaurant & Bar i første høgda før framsyninga.
Klikk her for bordbestilling.
Foajébaren og baren på Scene 3 er open før framsyning.

Billettar

Billettluka har ope heilt fram til framsyninga startar. Om du har fått billettar på epost, kan du vise dei fram på telefonen når du går inn i salen.
Du kan òg skrive dei ut og ta med utskrifta til teateret. Om du skal hente billettane i billettluka, ligg dei på etternamnet/tlf.nr ditt.
Hugs å ta med relevant legitimasjon/medlemskort.

Rullestol

Det er trappefri adkomst til rad 15 på Hovudscenen, rad 2 på Scene 2, rad 1 på Scene 3 og rad 1 på Rommen Scene.
Dette må bestillast på førehand på telefon, e-post eller direkte i billettluka.

Ir-anlegg for høyrslehemma

Vi har IR-anlegg på alle scenane våre. IR-anlegg er eit alternativ til teleslynge, ofte brukt i lokale der det er mykje elektromagnetisk forstyrring, til dømes frå elektriske gitarar eller lysstoffrøyr.
IR-anlegg har høyretelefonar og kan derfor bli brukt av personar som ikkje bruker høyreapparat med telespole.
Du kan låne ein sendar med høyretelefonar hos oss når du kjem i teateret. Ta kontakt med publikumsvertane våre i foajéen.
Har du spørsmål om IR-anlegg kan du kontakte oss på hei@detnorsketeatret.no
Det Norske Teatret har ikkje teleslynge.

Parkering

Sentrum P-hus, innkøyring ved Munchs gate og Hammersborgtunnelen (Ring 1). Det finst også HC-parkeringsplassar på andre sida av gata i Kristian IVs gate.

Er det noko meir du lurer på?

Kontakt billettluka på tlf. 22 42 43 44 eller send ein epost til hei@detnorsketeatret.no