Regissør Erik Ulfsby rundar av som teatersjef. Under open himmel er eit eksistensielt drama som er innom fleire av dei tematiske linjene han har vore oppteken av gjennom den 14 år lange sjefsperioden sin.

To menneske møtest i eit landskap herja av borgarkrig. Dei er svært ulike. AL har ein intellektuell bakgrunn, medan ANGEL kjem frå samfunnets skuggeside. No treng dei kvarandre for å overleve. Dei vil komme seg vekk frå krigen, til Fridomens land. På vegen tek dei mellom anna med seg kunstskattar frå øydelagde museum og religiøse bygg. På den måten vil dei prøve å kvalifisere seg for å komme over grensa. Etter kvart utviklar det seg ein vennskap mellom dei to – og AL lærer ANGEL alt han kan om litteratur, musikk, kunst og politikk. Men når dei nesten er framme ved målet, får dei ei umogleg oppgåve…

Dei store temaa

Som teatersjef har Erik Ulfsby vore oppteken av å presentere «big talk» i staden for small talk. Vidare har det vore viktig for han å løfte dei smalare tekstane over i det store formatet, og å trekke kunstnarar frå andre felt inn i teateret. I Steve Tesichs Under open himmel gjer han dette nok ein gong. I tillegg tangerer han tema han har vore oppteken av å diskutere på scenen: Religion, krig, verdien av kunst og sjølve meininga med livet. På scenen som dei to flyktningane står Peiman Azizpour, som var del av det andre kullet av studentar ved teaterskolen Det Multinorske, og Amell Basic, som begge har vore flyktningar sjølve. Det visuelle uttrykket er skapt av bildekunstnaren Lars Ø. Ramberg, som også var med  på Ulfsbys store prosjekt Andre verdskrigen – Natt i verda og Ein av oss.

Konfliktår som bakteppe

I ei tid da demokratia forvitrar, krigar blussar opp og kjem faretrugande nære, er teksten til Steve Tesich nok ein gong aktuell. Under open himmel blei skrive med dei konfliktfylte 90-åra i Aust-Europa som bakgrunn. Dramatikaren flykta sjølv frå eks-Jugoslavia til USA, men blei aldri komfortabel med det amerikanske fridomsomgrepet, som no er under press. I stykket teiknar Tesich også ein høgare himmel av meir eksistensiell karakter. Kva er meininga med livet? Kva er fridom? Kva er ei god handling? Kva er verdien av kunst?

Kjøp billett

Vel speledato for Under open himmel

Finn ut meir