I haust blir det elleville dagar på Scene 3! Alt skal vekk, og ingenting kostar pengar! For den nette sum av kr 0 kan du oppleve alt på Scene 3 til 100 % rabatt!

Gratisperioden varar frå midten av oktober og fram til jul, og opnar med farsen Vi betaler ikkje! Vi betaler ikkje! av Dario Fo. Dei yngste kan oppleve eventyret Hans og Grete med Charlotte Frogner på regi. I tillegg vil det komme ei rekke enkeltståande arrangement, samtalar, debattar, konsertar og visningar av og med ensemblet på teateret.

Alt kan skje, og, som namnet tilseier: Alt er gratis*!
*Kan vere avhengigheitsskapande


Gratisbillettar til framsyningane blir tilgjengeleg kl. 08.00 7 dagar før speledato.
Billettar til Hans og Grete blir tilgjengeleg kl. 08.00 14 dagar før speledato. (Unntatt matineane, som blei lagde ut i forkant for barnehagar).
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Les meir om kvifor vi gjer dette!

Framsyningar

PERFORMANCEFOREDRAG Refleksjonsrom: Pengar og økonomisk ulikskap

Stad: Scene 3

Vi vil sjå nærmare på økonomisk ulikskap - og på pengane: Det økonomiske systemet som produserer ulikskap.

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 23. november kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Kjøp billett

TEATER Ifigenia i Aulis av Euripides, i ein versjon av Jon Fosse

I Euripides drama i Nobelprisvinnar Jon Fosses versjon, er spørsmålet: Kan ein ofre eitt menneske for å redde dei mange?

Teater Vi betaler ikkje! 
Vi betaler ikkje!
av Dario Fo

Stad: Scene 3

I dyrtid er gode råd dyre. Men å stele er gratis.

Kjøp billett

Teater Frå landevegen av og med Gjertrud Jynge

Tid: 05. desember kl. 20:00
Stad: Scene 3

Vegen til helvete er brolagd med gode intensjonar. Gjertrud Jynge fortel om tippoldefaren, presten Jakob Walnum, som ville at ungane skulle på barneheimar og dei vaksne i tvangsarbeid for at taterane skulle bli som andre nordmenn. Ei forteljing om den brutale fornorskinga av romanifolket.
På akkordeon: Espen Leite.

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 28. november kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Utseld

Teater for barn Hans og Grete etter eventyret av brørne Grimm

Tid: 06. desember kl. 17:00
Stad: Scene 3

Er det lov å ete godteriet til nokon andre, dersom du er veldig, veldig svolten?

Utseld

Teater Vi betaler ikkje! 
Vi betaler ikkje!
av Dario Fo

Tid: 06. desember kl. 20:30
Stad: Scene 3

I dyrtid er gode råd dyre. Men å stele er gratis.

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 29. november kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Utseld

TEATER Kjellarmennesket av Fjodor Dostojevskij

Tid: 07. desember kl. 20:00
Stad: Scene 3

Kva vil det seie å vere einsam, ikkje berre når ein er åleine, men óg når ein er saman med andre? Og korleis blir livet så krevande at einsemda blir det einaste trygge å halde fast i?

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 30. november kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Utseld

HOLD ME av Falk

Tid: 09. desember kl. 18:00
Stad: Scene 3

I don't know what to do, I'm
always in the dark

I really need you tonight
Forever's gonna start tonight
(Forever's gonna start tonight)

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 2. desember kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Utseld

Teater for barn Hans og Grete etter eventyret av brørne Grimm

Tid: 11. desember kl. 12:00
Stad: Scene 3

Er det lov å ete godteriet til nokon andre, dersom du er veldig, veldig svolten?

Utseld

Musikkteater JA

Tid: 12. desember kl. 19:00
Stad: Scene 3

Poetisk, musikalsk og politisk framsyning med Jakob Janssønn og Sarakka Gaup til styrke og trøyst.

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 5. desember kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Gratis

PERFORMANCEFOREDRAG Refleksjonsrom: Kva er løysinga? eller Ideologikritikk og utopi

Tid: 15. desember kl. 17:30
Stad: Scene 3

Mange forstår at vi må gjere endringar for å unngå ei ytterlegare eskalering av globale kriser, som fattigdom. Men korleis kan endringane sjå ut?

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 8. desember kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Gratis

Teater Homofil homofob av Christina Smeby og Karl-Vidar Lende

Tid: 16. desember kl. 18:00
Stad: Scene 3

Eit personleg hjartesukk om seksualitet og samfunn. I full drag og i halvfullt alvor.

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 9. desember kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Gratis

TEATER FOR UNGDOM OG VAKSNE Er mikrofonen min på? av Jordan Tannahill

Tid: 13. desember kl. 20:00
Stad: Scene 3

Kven skal ta ansvar for tilstanden kloden vår er i? Dagens unge, eller foreldregenerasjonen?

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 6. desember kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Gratis

Teater for barn Hans og Grete etter eventyret av brørne Grimm

Tid: 19. desember kl. 17:30
Stad: Scene 3

Er det lov å ete godteriet til nokon andre, dersom du er veldig, veldig svolten?

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 5. desember kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Gratis

Teaterkonsert Ein som av Maren Sennels og Julie Yuqing Ye

Tid: 20. desember kl. 21:00
Stad: Scene 3

I denne framsyninga har skodespelar Maren Sennels og pianist Julie Yuqing Ye samla tekstar og musikk frå rundt i verda for å forhåpentlegvis bli meir fortrulege med den mest universelle av alle kjensler: einsemda.

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 13. desember kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Gratis

Teater Frå landevegen av og med Gjertrud Jynge

Tid: 21. desember kl. 20:00
Stad: Scene 3

Vegen til helvete er brolagd med gode intensjonar. Gjertrud Jynge fortel om tippoldefaren, presten Jakob Walnum, som ville at ungane skulle på barneheimar og dei vaksne i tvangsarbeid for at taterane skulle bli som andre nordmenn. Ei forteljing om den brutale fornorskinga av romanifolket.
På akkordeon: Espen Leite.

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 14. desember kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Gratis

Teater for barn Hans og Grete etter eventyret av brørne Grimm

Tid: 29. desember kl. 17:30
Stad: Scene 3

Er det lov å ete godteriet til nokon andre, dersom du er veldig, veldig svolten?

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 15. desember kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Gratis

Teater for barn Hans og Grete etter eventyret av brørne Grimm

Tid: 30. desember kl. 15:00
Stad: Scene 3

Er det lov å ete godteriet til nokon andre, dersom du er veldig, veldig svolten?

Gratisbillettane til framsyninga blir lagde ut 16. desember kl. 08.00.
Det er avgrensa tal på plassar, og stor rift om billettane!

Gratis