BILLETTFOND FOR SKOLE

Våren 2018 kan du søke om billettar til framsyninga UTAFOR. For ungdomsskole og vidaregåande skole.

Det Norske Teatret med støtte av OBOS har oppretta eit billettfond for skolar på austlandet. Fondet gir lærarar moglegheit til å søke om fribillettar til framsyningar på Det Norske Teatret.

Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarleg for formidling og skole Erlend Tårnesvik Dreiås, erlend.dreiaas(@)detnorsketeatret.no og telefon 22473872.

Vi tek ikkje imot søknader for framsyningar våren 2018, men det vil bli lagt ut moglegheit for å søke for hausten 2018.

OBOS GIR TILBAKE

OBOS støttar fleire arenaer innan kultur, sport og humanitært arbeid. OBOS har også som mål å støtte positive miljøtiltak i buområda til medlemmane, samt bidra til positive oppvekstvilkår for barn og unge – OBOS gir tilbake. Det Norske Teatret vil vere med på å gje barn i barne- og ungdomsskolen gode kulturopplevingar, eit møte med nynorsken og trening i sosiale omgang.