BILLETTFOND FOR SKOLE

No kan du søke om fribillettar til klassa di i vårt billettfond. Våren 2018 er det framsyninga UTAFOR du kan søke til. For ungdomsskole og vidaregåande skole

Våren 2018 kan lærarar i ungdomsskolen og vidaregåande skole søke om billettar til framsyninga UTAFOR. Søknadsskjema blir lagt ut på denne sida onsdag 24. januar. 

Det Norske Teatret med støtte av OBOS har oppretta eit billettfond for skolar på austlandet. Fondet gir lærarar moglegheit til å søke om fribillettar til framsyningar på Det Norske Teatret. Våren 2018 kan du søke om billettar til framsyninga UTAFOR.

OBOS GIR TILBAKE

OBOS støttar fleire arenaer innan kultur, sport og humanitært arbeid. OBOS har også som mål å støtte positive miljøtiltak i buområda til medlemmane, samt bidra til positive oppvekstvilkår for barn og unge – OBOS gir tilbake. Det Norske Teatret vil vere med på å gje barn i barne- og ungdomsskolen gode kulturopplevingar, eit møte med nynorsken og trening i sosiale omgang.

UTAFOR

Våren 2018 kan du søke om billettar til framsyninga UTAFOR. Du som lærar kan søke om inntil 40 fribillettar til di klasse. Anbefalt frå 8. trinn og oppover. Framsyninga spelar på Hovudscenen på Det Norske Teatret. Det blir to datoar, ei dagframsyning og ei kveldsframsyning.

Følg med på denne sida for søknadsskjema. Det kjem i veke 4.