Portrett av Savannah Isabelle von Nyegaard Meidell-Clausen

Savannah Isabelle von Nyegaard Meidell-Clausen

er 10 år og går på Kurland skole.

Ho byrja i Tune kyrkje sitt jentekor som lita, og har vore solist med koret fleire gonger. Ho har vore solist ved fleire konsertframsyningar, mellom anna med Sarpsborg Janitsjarkorps. Ho har også vore med i Luciakoret i Sarpsborg, og har deltatt i fleire musikkvideoar. Med Villekulla barne- og ungdomsteater har ho vore med i musikalane Marens jul og Annie, og er no også aktuell i rolla som Asta i Sound of music der. Ho har i tillegg hatt rolla som Marte i Bånkallspelet.

Aktuell som Anna som barn i Frost.

Tidlegare framsyningar

2023 Frost Anna som barn, mfl.