Notis

Teksting av framsyningar / Translation of performances

Teksting til engelsk av Det Norske Teatret sine framsyningar Trilogien, Nokon kjem til å kome og Leve hemmeleg: Translation to English of the performances Trilogien, Nokon kjem til å kome and Leve hemmeleg:

Før du kjem i teateret:

Last ned appen Thea (Dogood)

For android: https://apps.apple.com/fi/app/thea/id527770181

For iPhone: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.dogood.Thea

 • Møt opp i teateret med fullada mobiltelefon.
 • Har du ikkje smarttelefon har vi eit par til utlån. Treng du å låne telefon du melde i frå på førehand til kundeservice@detnorsketeatret.no Hugs å oppgi namn, tlf.nr, kva framsyning du skal sjå og kva for dato du skal gå.

Når du kjem i teateret:

 • I foajéen finn du ein informasjonsdisk der du kan få hjelp til å laste ned appen eller få svar på andre ting du lurer på. Informasjonsdisken opnar 45 minutt før framsyninga tek til.
 • Skal du sjå Trilogien kan du låne med deg ein haldar til telefonen din. Haldaren festar du mellom stolryggane framom deg. Haldaren får du låne i informasjonsdisken i foajéen.
 • Skal du sjå Nokon kjem til å kome eller Leve hemmeleg held du telefonen framfor deg.
 • Kopl deg til det trådlause nettverket som heiter Fosse. Passord: Fosse2019
 • Vel kva for framsyning du skal sjå.
 • Treng du å lade tlf. din har vi ladar til utlån.
 • Hugs å setje mobilen din i flymodus slik at han ikkje forstyrrar under framsyninga.

--

Information in English

Before you enter the theatre:

Download the app Thea (Dogood)

For android: https://apps.apple.com/fi/app/thea/id527770181

For iPhone: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.dogood.Thea

 • Make sure you have charged your phone before you enter the theatre
 • If you dont have a smartphone, we have a few phones available for lending. If you need to lend a phone you *must* tell us beforehand by sending an email to kundeservice@detnorsketeatret.no Please state your name, phone number, what performance you are about to see and what date.

When you enter the theatre:

 • Theres an informationdesk in the foyeer where people will assist you to download the app - or answer any questions you might have. The information desk opens 45 minutes before the performance begins.
 • If you are about to see Trilogien you May borrow a holder for your phone. Place the holder between the chairs in front of you. The information desk will provide you with a holder if you would like one.
 • If you are about to see Nokon kjem til å kome or Leve hemmeleg you can simply hold the phone in your hands in front of you during the performance.
 • Connect to the wireless network called Fosse. Password: Fosse2019
 • Choose what performance you are about to see
 • If you need to borrow a charger, we have a few for lending.
 • Remember to put your phone in flight mode to make sure it does not disturb the performance.