Vår vesle

  • Scene : SCENE 3
  • Pris frå: 215 ,-
  • Premiere: Urpremiere 5. september 2018

Om å bli overvelda av sjølve livet.

Mari er ei ung kvinne som har alt på stell. Likevel ligg ho stille på pikerommet, heime igjen hos foreldra, utmatta og overvelda.

Ho har nett tatt ein mastergrad i Stockholm, har ein solid familiebakgrunn, er økonomisk trygg og kjem frå ei bygd der ho har eit godt nettverk. Likevel har ho kapitulert, det er blitt for mykje for ho.

Vi aner ein understraum av noko. Er ho deprimert, og kva gjekk eigentleg galt? Er det relasjonen til foreldra, har det skjedd noko i forholdet til eksen i Sverige, eller er det ein sorgreaksjon over ei hending som er blitt for stor til å bære?

I Vår vesle skriv dramatikaren Kristin Auestad Danielsen om ein tilstand som har fått større omfang dei seinare åra. Unge menneske som tilsynelatande ikkje skulle ha det vanskeleg, kjenner seg fullstendig overvelda av livet og kjem seg ikkje vidare. Ein tilstand som får fagfolk til å diskutere og som får større plass i litteraturen. Er det tida som ikkje strekk til, er det strevet etter det perfekte eller er det manglande evne til å finne balanse som får det til å tippe? I Vår vesle er den unge kvinna igjen blitt passasjer i foreldras liv.

Framsyninga er blitt til i samarbeid med Dramatikkens hus.