Trilogien

  • Scene : HOVUDSCENEN
  • Pris frå: 260 ,-

Ein kjærleikstrilogi mellom svevn, draum og vaken tilstand

Huslause og søvnlause vandrar Alida og Asle i regnet i Bjørgvin. Dei ventar barn, og har måtta dra frå bygda dei kjem frå. Tida for at ho skal føde er kome, men ingen vil gje dei husrom. I desperasjon tyr det unge paret til drastiske løysingar. Noko som seinare kjem til å innhente dei, og dei blir stilt til ansvar for vala dei tok undervegs. 

Bøkene Andvake (2007), Olavs draumar (2012) og Kveldsvævd (2014) utgjer Trilogien.  Andvake tyder svevnlaus, Kveldsvævd trøytt om kvelden. Saman med draumen i Olavs draumar blir trådar av svevn, draum og vake knytt inn i veven til historia om Alida og Asle. Der sanning flyt over i draum, fortid blir notid og framtida kanskje eller kanskje ikkje blir røpt.   

«Fosse er unik fordi han har skapt eit språk for dei usagte orda», seier den belgiske regissøren Luk Perceval. Ifølgje Jon Fosse er oppsetjinga regissør Luk Perceval gjorde av Draum om hausten i München (2002) ei av dei beste oppsetjingane han har sett av stykka sine. 

NORDISK RÅDS LITTERATURPRIS

Jon Fosse blei i 2015 tildelt Nordisk Råds litteraturpris  for Trilogien. 

«Årets prisvinner er et sjeldent godt eksempel på hvordan formmessig nyskapning kan gå hånd i hånd med et innhold som evner å berøre på tvers av tid og sted. I en prosa med klare poetiske kvaliteter og med en bevisst og lekende innstilling til historien, fortelles en kjærlighetshistorie som spenner over alle og ingen tider. Forfatteren har som få andre evnet å meisle ut en egen litterær form. Klangbunn fra Bibelen og kristen visjonsdiktning forenes med spenningsskapende elementer og poetiske bilder, på en måte som åpner fortellingen om to som elsker hverandre, mot verden og historien.»
– Grunngjevinga til juryen, Nordisk Råds litteraturpris 2015 

Et høydepunkt i nyere norsk romanlitteratur

– Frå nominasjonane, Nordisk Råds Litteraturpris 2015 

A romantic trilogy about sleeping, dreaming and wakefulness 

Homeless and unable to sleep, Alida and Asle wander around Bergen in the rain. They are expecting a baby, and were forced to leave their village. She is about to give birth, but no-one will give them shelter. In desperation they resort to drastic solutions. Something which will subsequently catch up with them, and they will become responsible for the choices they make as they proceed. 

The books in the trilogy are entitled Wakefulness (2007), Olav’s Dreams (2012) og Weariness (2014).  Wakefulness indicates sleeplessness and Weariness indicates being tired during the evening. Along with the dream in Olav’s Dreams, the threads of sleeping, dreaming and wakefulness are woven together in the story about Alida and Asle. Where the truth seeps into dreams, the past becomes the present and the future may or may not be revealed.   

“Fosse is unique because he has created a language for unspoken words”, says the Belgian Director Luk Perceval. According to Jon Fosse, Director Luc Perceval’s production of Dream of Autumn in Munich (2002) is one of the best productions he has ever seen of one of his works.

Jon Fosse was awarded the 2015 Nordic Prize for Literature for his trilogy.