Ein kjærleikstrilogi mellom svevn, draum og vaken tilstand

Huslause og svevnlause vandrar den høggravide Alida og barnefaren Asle rundt i det regntunge Bjørgvin. Dei har måtta forlate heimbygda, og no er tida for at ho skal føde komen, men ingen vil gje dei husrom. I desperasjon tyr det unge paret til drastiske løysingar, som dei seinare blir stilte til ansvar for.

Andvake (2007), Olavs draumar (2012) og Kveldsvævd (2014) er bøkene i Trilogien. Andvake tyder svevnlaus, Kveldsvævd trøytt om kvelden, og i grenselandet mellom svevn, draum og vaken tilstand blir trådane i historia om Alida og Asle vovne saman. Røyndom flyt over i draum, fortid blir notid og framtida anar vi kanskje, eller kanskje ikkje.

«Fosse er unik fordi han har skapt eit språk for dei usagte orda», seier den belgiske regissøren Luk Perceval. Ifølgje Jon Fosse er oppsetjinga regissør Luk Perceval gjorde av Draum om hausten i München (2002) ei av dei beste oppsetjingane han har sett av stykka sine.

Nordisk råds litteraturpris

Jon Fosse blei i 2015 tildelt Nordisk Råds litteraturpris for Trilogien.

"Årets prisvinner er et sjeldent godt eksempel på hvordan formmessig nyskapning kan gå hånd i hånd med et innhold som evner å berøre på tvers av tid og sted. I en prosa med klare poetiske kvaliteter og med en bevisst og lekende innstilling til historien, fortelles en kjærlighetshistorie som spenner over alle og ingen tider. Forfatteren har som få andre evnet å meisle ut en egen litterær form. Klangbunn fra Bibelen og kristen visjonsdiktning forenes med spenningsskapende elementer og poetiske bilder, på en måte som åpner fortellingen om to som elsker hverandre, mot verden og historien."
- Grunngjevinga til juryen, Nordisk Råds litteraturpris 2015


Et høydepunkt i nyere norsk romanlitteratur

- Frå nominasjonane, Nordisk Råds Litteraturpris 2015

A romantic trilogy about sleeping, dreaming and wakefulness 

Homeless and unable to sleep, Alida and Asle wander around Bergen in the rain. They were forced to leave their village and now she is about to give birth, but no-one will give them shelter. In desperation they resort to drastic solutions which subsequently they will be held responsible for as they proceed.

“Fosse is unique because he has created a language for unspoken words”, says the Belgian Director Luk Perceval. According to Jon Fosse, Director Luk Perceval’s production of Dream of Autumn in Munich (2002) is one of the best productions he has ever seen of one of his works.
Jon Fosse was awarded the 2015 Nordic Prize for Literature for his trilogy.