På Scene 3 blir det laga teater under litt enklare forhold, med kortare prøvetid og mindre ressursar. Denne gongen har Kjersti Horn og teamet hennar forsøkt å tøye grensene for kva eit ensemble kan gjere i lag. Dette er ikkje heilt vanleg teater, her er kontakten mellom scene og sal fjerna og publikum blir med på hovudkarakterens ville flukt frå sine eigne handlingar via eit kamera. Dei vil sitte i salen og sjå dramaet spele seg ut på ein storskjerm, med moglegheit til å gå i baren og kjøpe seg drikke og popkorn undervegs.

Humoren får fram alvoret

Ved å la skodespelarane spele framsyninga i teaterets gangar og smårom direkte på kamera, får publikum i salen komme tett på hovudpersonen si stadig meir angstfulle og paranoide jakt på sitt eige motiv for ugjerningane han har utført. - Det er eit heilt vanvettig opplegg eigentleg, eit heilt ubegripeleg samansurium av parykkar og leidningar og bartar og skjegg – eit kaos utan like. Det rare er at dette tullballet faktisk kler Dostojevskijs roman ganske godt, meiner regissør Kjersti Horn. Skodespelarane skal ikkje berre spele rollene sine, men dei skal også vere kamerateknikarar og syte for all annan teknikk bak kulissane. Det blir nesten litt dogme-aktig, det heile.

Er nokon heva over moralen?

I fleire veker har den lutfattige studenten Raskolnikov lege åleine i det vesle, skitne rommet sitt og konstruert ein teori: Verda er full av fattige, fortvilte undermenneske som vandrar rundt med bøygd hovud og let seg kue. For så nedrig er mennesket, at det venner seg til alt. Berre nokre få utvalde overmenneske er i stand til å tenke nytt. Og dei har rett til å bryte lova. Raskolnikov set seg føre å finne ut av kva gruppe han høyrer til.

Med ei øks på innsida av frakken går han til ei pantelånarske som skor seg på andre folk si naud. Om han klarer å drepe henne, vil han ikkje då fri samfunnet for eit skadedyr? Han kan ta pengane hennar, få råd til å ete og drikke igjen, halde fram med studia og bli noko stort, noko større enn seg sjølv. Eller er ikkje straffa til å unngå? Vil anger, skuld og tvil ete han opp innanfrå?

Brotsverk og straff

I Raskolnikov, basert på romanen Brotsverk og straff av Fjodor Dostojevskij, blir vi dregne inn i det mørke tankespinnet til Raskolnikov. Det er ei forteljing om kor gale det kan gå når eit ungt, pressa menneske isolerer seg med ideane sine. Men sjølv om Raskolnikov skuvar alle frå seg, er det stadig nokon som kjem og prikkar han på skuldra.

Den russiske forfattaren Dostojevskij fornya romansjangeren med sin særeigne kombinasjon av djup psykologisk innsikt, religiøs og moralsk argumentasjon og krasse sosiale skildringar. Frå 1890-talet påverka han europeisk og nordisk litteratur. Mellom dei norske forfattarane som blei inspirerte av han, var Knut Hamsun og Olav Duun.

Regissør Kjersti Horn har tidlegare iscenesett klassiske stykke med ein heilt særeigen vri. Mykje tyder på at dette blir ein Raskolnikov du ikkje har sett før.

Framsyninga er eit samarbeid med Det Vestnorske Teateret..

All kamerateknikk, lyd og lys blir utført av ensemblet.

Filmgrepet gjør en mursteinsroman til nært komponert teater

Hodneland er perfekt som "Rodja" (...) samspillet gnistrer

Finn ut meir