På Tvert

  • Scene : SCENE 3
  • Pris frå: 215 ,-

Om undertrykte kjensler og uoppnåeleg kjærleik.

- Ingen skildrar alle sider ved livet som Olav Duun.

På Tvert er basert på ein av Olav Duuns første romanar, og handlar om å finne styrke og aldri gi opp, finne sin plass og overleve, i opposisjon til alt og alle.

Vi følger Danel, ein ung mann som trassar både handikap og bygdedyr, og lykkast med å skape sin eigen framtid. Men som vellykka og framstormande forretningsmann ber Danel helie tida på eit inderleg ønskje om å lykkast også med den vanskelege kjærleiken.

Respektert og nobelprisnominert

I samtida blei Olav Duun møtt med stor respekt både i Noreg og internasjonalt. Frå 1924 til 1939 var han kandidat til Nobelprisen i litteratur nesten kvart år.

Historia om Danel blir fortald i ein ekspressiv og direkte forteljarstil, i samspel med Asgeir Skroves musikk.

Framsyninga er eit gjestespel frå Turnéteatret i Trøndelag.