Det Norske Teatret ser seg nøydd til å avlyse alle framsyningar og arrangement som er planlagde i to veker framover (til og med onsdag 25. mars). Dette gjeld også Lunsj & lyrikk.

I Lunsj&Lyrikk stiller kunstnarar frå teatret eller andre med korte opplesingsprogram på bakgrunn av tema i repertoaret, eigne prosjekt, bokpresentasjonar frå forlag, ideelle organisasjonar og liknande. Lunsj&Lyrikk er eit populært pustehol, det har blitt ein fast møtestad for mange. I 2020 har Lunsj&Lyrikk halde på i 34 år!

Veke 11

Måndag 9. mars: Karin Lunden, Victoria og Det vilde ko

Torsdag:12. mars: Karin Lunden, Victoria og Det vilde kor

Fredag 13. mars: Karin Lunden, Victoria og Det vilde kor

NB! Ingen L&L på tysdag og onsdag!

Veke 12, 18. – 20. mars

Onsdag – fredag: Irina Eidsvold-Tøyen

NB! Ingen L&L på måndag og tysdag!

Veke 13, 23. – 27. mars

Jannik Bonnevie

Veke 14, 30. mars – 3. april

Ola B. Johannessen