Få av Ibsens kvinner har fått så mange merkelappar som Hedda Gabler. Er ho eigentleg eit truverdig portrett av ei kvinne – sjølvopptatt, manipulatorisk og frekk som ho er? Ukontrollerbar og vill. Eigenrådig og utagerande. Eller berre einsam, forvirra og ulykkeleg, i utakt med sine eigne og med meiningar som ikkje blir respekterte?

Heilt frå utgjevinga i 1890 har Ibsens portrett av Hedda Gabler skapt reaksjonar. Å bryte med det uttalt kvinnelege gjer ein ikkje ustraffa. Ibsen ønskte å undersøke kva følgjer forventningane til ei kvinnes liv kan få.

Gripande portrett

I Kjersti Horns regi møter vi ei Hedda som både er sårbar og skada, tvinga inn i ei ramme der ho ikkje får puste, men også ei evnerik kvinne full av lengt og fridomstrong. Hedda Gabler er eit gripande portrett av eit menneske som i kamp med dei stramme normene i samfunnet blir ei destruktiv og farleg kraft både for seg sjølv og for sine næraste.

Hedda i storformat

Sven Haraldson er den faste scenografen til Kjersti Horn. Saman har dei over fleire år utforska scenerommet og publikums oppleving av liveformatet. Også denne gongen vil ramma rundt Ibsens drama vere av multimedialt. Videoprojeksjonar vil forstørre rollearbeidet på scenegolvet, og lyddesignet ved Erik Hedin følgjer Hedda Gabler mot undergangen. Tittelrolla blir spela av Jae Nyamburah.

Kjøp billett

Vel speledato for Hedda Gabler

Finn ut meir