Terningkast fem

«Bestialsk inn til beinet»

«Ein interessant jam over «Kruttårnet»»

«Gi slipp, åpn opp. Ta innover deg det universet som spiller seg ut på scenen. Det preges av en genuin generøsitet og setter oss som publikummere fri. Hvis vi vil»

Kvifor er menneska så opptatte av å gjere tilværet uuthaldeleg for kvarandre, og kvifor er menneske vonde og bestialske?

I 2020 er det 100 år sidan ein av dei mest markante og særprega forfattarane i norsk etterkrigstid blei fødd. Jens Bjørneboe var kulturradikalaren, opprøraren og den anarkistiske riksmålsmannen som skaka det offentlege ordskiftet med bøker, meiningar og ein livsstil som utfordra samtida.

Hovudverk i litteraturhistoria

I jubileumsåret blir hovudverket hans, Bestialitetens historie med vekt på det andre bindet Kruttårnet, dramatisert og sett i scene av kroatiske Ivica Buljan. Publikum kan vente seg ei upolert og røff framsyning med ensemblerockebandet "Waffel SS". Buljan er fascinert av Bjørneboes intense utforsking av menneskenaturen og lovar a crazy performance with a lot of sex and violence.

Rått og ufiltrert

Oddgeir Thune er denne hausten aktuell i Bestialitetens historie. Regissøren Ivica …

Les meir

Finn ut meir