Bakgrunnsartikkel

To ikon – to verder

Ei pelskledd diva med ei kjøleg skjønnheit. Eit lite løvetannsbarn med ei stor og ugløymande røyst. To verdskjente stjerner, men også to gode venninner. Ingeborg Sundrehagen Raustøl og Gjertrud Jynge skal portrettere to av Europas mest ikoniske songarar frå det tjuande hundreåret denne våren.

Skrive av
Ida Michaelsen
Ida Michaelsen
Informasjonssjef

Framsyninga Sporv og engel er ei historie om eit venskap som ikkje alltid var så enkelt. Marlene Dietrich og Edith Piaf klarte det kunststykket å halde det djupfølte vennskapet og kjærleiksforholdet skjult for den store offentlegheita, trass i det verdsomspennande renommeet.

På Det Norske Teatret står to av ensemblets meir songsterke damer klare til å dykke ned i fellesskapet som desse to delte. Det er eit gripande kapittel i europeisk kulturhistorie med store hits og mindre kjente perler som no skal løftast inn på scenen.

Edith Piaf - 1939.
Edith Piaf - 1939.
Den kjende signaturen.
Den kjende signaturen.
Ein velkjent sangpositur for den franske songarinna.
Ein velkjent sangpositur for den franske songarinna.

På scenen treff vi Piaf på slutten av 40-talet i det ho forsøker seg på eit gjennombrot i USA. Tilfellet vil at Marlene Dietrich sit i publikum og sørgjer for ein ny start for henne. Ikkje lenge etter ligg heile Amerika for føtene hennar. Og med dette innleier Piaf både eit kort kjærleiksforhold, men også eit livslangt vennskap, med den store, tyske stjerna som rett før andre verdskrigen hadde gjort amerikansk borgar av seg. Dietrich forakta nazismen og opptredde nær frontlinja i Europa for å halde oppe moralen blant amerikanske soldatar under krigen.

Marlene Dietrich - 1936.
Marlene Dietrich - 1936.
Ikonisk bilete av Marlene Dietrich slik mange hugsar henne.
Ikonisk bilete av Marlene Dietrich slik mange hugsar henne.

Høyr dei mest populære songane til Edith Piaf.

Her kan du lytte til nokre songar med Marlene Dietrich.

Artikkelen er publisert 9. november 2022.
Foto: Eirik Malmo.