Bakgrunnsartikkel

Diskuter tema i framsyninga heime!

Pssst! Her er nokre tips til spørsmål de kan diskutere heime eller i klassen etter at de har sett teaterframsyninga.

* Kva tenkjer du om at dei på engleskolen lærer at alt er perfekt i Himmelen?

* Kvifor må dei berre vere lydige og ikkje stille spørsmål?

* Kvifor har ikkje Mikel fått vengjer, slik som dei andre englane?

* Synest du det er urettferdig?

* Kven er eigentleg Gamla?

* Kvifor vil ikkje Gamla hjelpe dei nede på jorda?

* Kvifor meinte dei andre at det var gale at Mikel hjelpte Lysengelen?

* Kvifor ville Lysengelen gjere opprør?