Studiemateriell

Det Norske Teatret utarbeider pedagogisk materiell til framsyningar som eignar seg spesielt for skolegrupper. No finn du studiemateriell til PEER GYNT, KVA NASHORNET SÅG og HAUGTUSSA.

Dette rettar seg både mot særskilt eigna fag, men har også ein allmenn karakter. Materiellet inneheld ein introduksjon til stykket, presentasjon av karakterane, intervju med sentrale personar frå produksjonen, aktuelle artiklar og arbeidsoppgåver til for- og etterarbeid. Oppgåvene er knytte til aktuelle læreplanmål slik at teaterbesøket kan gå direkte inn i undervisninga i det aktuelle faget.

PEER GYNT podcast

PEER GYNT studiemateriell

CHARLIE OG SJOKOLADEFABRIKKEN studiemateriell

KVA NASHORNET SÅG studiemateriell

HAUGTUSSA studiemateriell

ABRAHAMS BARN studiemateriell

Utstilling til framsyninga blokk til blokk

I samband med framsyninga Blokk til blokk står fotoutstillinga «OXLO Champions» i foajeen på teateret. Dette er eit fotoprosjekt i regi av Enhet for mangfold og integrering - OXLO (EMI) i Oslo kommune. Prosjektet skal synleggjere og løfte fram unge i Oslo mellom 16 og 30 år som tilhøyrar ein eller fleire minoritetsgrupper som på ulike måtar har utmerkt seg som rollemodellar for andre. Målet er å skape eit større "vi". 23 kandidatar har blitt plukka ut til å bli portrettert og intervjua, fordelt på fem profesjonelle fotografar.

Fotografane er: Iffit Qureshi, Eirik Linder Aspelund & Francesca Casciarri, Nancy Bundt, Noah Løchting Williams

Utstillinga står i foajeen til Det Norske Teatret når framsyninga Blokk til blokk speler.

Utstillinga OXLO Champions