Studiemateriell

Det Norske Teatret utarbeider pedagogisk materiell til framsyningar som eignar seg spesielt for skolegrupper. No finn du studiemateriell til PEER GYNT, KVA NASHORNET SÅG og HAUGTUSSA.

Dette rettar seg både mot særskilt eigna fag, men har også ein allmenn karakter. Materiellet inneheld ein introduksjon til stykket, presentasjon av karakterane, intervju med sentrale personar frå produksjonen, aktuelle artiklar og arbeidsoppgåver til for- og etterarbeid. Oppgåvene er knytte til aktuelle læreplanmål slik at teaterbesøket kan gå direkte inn i undervisninga i det aktuelle faget.

TANTE ULRIKKES VEI sudiemateriell

CHARLIE OG SJOKOLADEFABRIKKEN studiemateriell

KVA NASHORNET SÅG studiemateriell

HAUGTUSSA studiemateriell

ABRAHAMS BARN studiemateriell