Studiemateriell

Det Norske Teatret utarbeider pedagogisk materiell til framsyningar som eignar seg spesielt for skolegrupper.

Dette rettar seg både mot særskilt eigna fag, men har også ein allmenn karakter. Materiellet inneheld ein introduksjon til stykket, presentasjon av karakterane, intervju med sentrale personar frå produksjonen, aktuelle artiklar og arbeidsoppgåver til for- og etterarbeid. Oppgåvene er knytte til aktuelle læreplanmål slik at teaterbesøket kan gå direkte inn i undervisninga i det aktuelle faget.

Studiemateriell

Under finn du studiemateriell til framsyningar vi ikkje lenger speler på Det Norske Teatret, men som kanskje kan vere nyttige likevel.

Tidlegare framsyningar