Obos billettfond for skole

Hausten 2019 kunne du søke om billettar til Charlie og sjokoladefabrikken. Har din klasse fått billettar? I så fall blir du kontakta i veke 41.

Bli med inn i sjokoladefabrikken som gir deg vatn i munnen og fritt spelerom for fantasien! Saman med OBOS har vi oppretta eit billettfond for skolar på austlandet. Fondet gir lærarar moglegheit til å søke om fribillettar til ei framsyning på Det Norske Teatret. Hausten 2019 er det Roald Dahls Charlie og sjokoladefabrikken.

Frist for å søke billettfondet var 1. oktober. Dei som får tildelt billettar blir kontakta i veke 41.

Obos gir tilbake

OBOS støttar fleire arenaer innan kultur, sport og humanitært arbeid. OBOS har også som mål å støtte positive miljøtiltak i buområda til medlemmane, samt bidra til positive oppvekstvilkår for barn og unge - OBOS gir tilbake. Det Norske Teatret vil vere med på å gje barn og unge gode kulturopplevingar og eit møte med nynorsken. Med OBOS billettfond for skole vil vi at flest mogleg skal få oppleve kunst og kultur.

Hausten 2019 var det to framsyningar du kunne søke til
Onsdag 13. november 2019 kl. 12.00
Torsdag 14. november 2019 kl. 12.00

(Framsyninga varar i omlag 2 timar og 30 minutt, inkl. pause)

Har du spørmsål? Ta kontakt med ansvarleg for formidling Erlend Tårnesvik Dreiås, erlend.dreiaas(@)detnorsketeatret.no og telefon 22473872.

Psst! Vil du få informasjon relevant for lærarar? Da bør du bli teaterkontakt for skole. Trykk her for å lese meir!