OBOS Billettfond for skole

Det Norske Teatret og OBOS samarbeider om å gi barn og unge teateropplevingar - heilt gratis!

Søknadsfristen for OBOS BIllettfond 2023 er no dessverre over. Det kjem nye tilbod hausten 2024. Følg med!

Samarbeid med OBOS

Det Norske Teatret og OBOS har sidan 2017 samarbeidd om å gi barn og unge sjansen til å oppleve scenekunst utan at det skal koste noko for elevane.

Del av OBOS gir tilbake
OBOS støttar fleire arenaer innan kultur, sport og humanitært arbeid. OBOS har også som mål å støtte positive miljøtiltak i buområda til medlemmane, samt bidra til positive oppvekstvilkår for barn og unge. Det Norske Teatret vil vere med på å gje barn og unge gode kulturopplevingar og eit møte med nynorsken. Med OBOS Billettfond for skolar ønskjer teateret at flest mogleg skal få oppleve kunst og kultur.