OBOS Billettfond for skole

Hausten 2022 kan skolar søke om billettar til framsyninga Snøsøstera.

Hausten 2022 har du som lærar moglegheit til å søke billettar til din klasse gjennom OBOS Billettfond. Denne gongen er det framsyninga Snøsøstera du kan søke om billettar til.

Du kan søke om å få sjå Snøsøstera 3., 8., 9. eller 16. november. Sjølve søknaden sender du inn via OBOS sine nettsider!

Søknadsfrist 1. oktober!

Det Norske Teatret og OBOS har sidan 2017 samarbeidd om å gi barn og unge sjansen til å oppleve scenekunst utan at det skal koste noko for elevane.

Del av OBOS gir tilbake
OBOS støttar fleire arenaer innan kultur, sport og humanitært arbeid. OBOS har også som mål å støtte positive miljøtiltak i buområda til medlemmane, samt bidra til positive oppvekstvilkår for barn og unge. Det Norske Teatret vil vere med på å gje barn og unge gode kulturopplevingar og eit møte med nynorsken. Med OBOS Billettfond for skolar ønskjer teateret at flest mogleg skal få oppleve kunst og kultur.