OBOS Billettfond for skole

Det Norske Teatret og OBOS samarbeider om å gi barn og unge teateropplevingar - heilt gratis!

Søknadsskjema for OBOS BIllettfond 2024 blir lagt ut i september.

Det kan søkast om billettar til:
Spynorsk. The Musical
– torsdag 31. oktober kl. 12 (varer i 2 timar og 10 min) – passar ungdomsskole og VGS
Snøsøstera
– tysdag 3. desember kl. 12 (varer i 1 time og 30 min) – passar frå 2. klasse.

Samarbeid med OBOS

Det Norske Teatret og OBOS har sidan 2017 samarbeidd om å gi barn og unge sjansen til å oppleve scenekunst utan at det skal koste noko for elevane.

Del av OBOS gir tilbake
OBOS støttar fleire arenaer innan kultur, sport og humanitært arbeid. OBOS har også som mål å støtte positive miljøtiltak i buområda til medlemmane, samt bidra til positive oppvekstvilkår for barn og unge. Det Norske Teatret vil vere med på å gje barn og unge gode kulturopplevingar og eit møte med nynorsken. Med OBOS Billettfond for skolar ønskjer teateret at flest mogleg skal få oppleve kunst og kultur.