OBOS Billettfond for skole

Hausten 2020 kan skolar over heile landet søke om billettar til direktestrøyming av Bienes historie. Her finn du søknadsskjema.

No har du moglegheit til å søke billettar til din klasse gjennom OBOS Billettfond. Vi strøymer Bienes historie direkte frå Hovudscenen på Det Norske Teatret, til ditt klasserom. Anbefalt for 10. klasse og vgs.

Framsyning:

- Bienes historie søndag 6. desember kl. 15.00
(framsyninga startar kl. 16)

Først får du ein samtale mellom forfattar Maja Lunde og litteraturagent Annette Orre (35 minutt). Sjølve framsyninga startar kl. 16.00. Framsyninga varar i om lag 2 timar og 30 minutt, inkludert ein pause på 20 minutt.

Praktisk info:
- Frist for søknad: 4. desember. (Skjema finn du under). Du får fortløpande svar på søknaden din.
- Om du får billett til direktestrøyminga, får du tilsendt ei lenkje frå oss på e-post.
- De kan sjå strøyminga saman i klasserommet, eller kvar enkelt elev kan sjå den på eige PC/nettbrett (t.d. om du har elevar i karantene, heimeundervisning).
- Du må ha tilgang til internett, og ein måte å vise strøyminga (projektor, TV osb.) samt moglegheit til å spele av lyd.
- Strøyminga skjer direkte, og startar presis. Det er ikkje mogleg å stoppe avspelinga, eller å spole tilbake.
- Hugs at reglane til skolen for smittevern gjeld.

Søknadsskjema OBOS Billettfond

Det Norske Teatret og OBOS har sidan 2017 samarbeidd om å gi barn og unge sjansen til å oppleve scenekunst utan at det skal koste noko for elevane. I år kan vi for første gong tilby teateroppleving, ved direktestrøyming, til heile landet gjennom OBOS Billettfond.

Del av OBOS gir tilbake
OBOS støttar fleire arenaer innan kultur, sport og humanitært arbeid. OBOS har også som mål å støtte positive miljøtiltak i buområda til medlemmane, samt bidra til positive oppvekstvilkår for barn og unge. Det Norske Teatret vil vere med på å gje barn og unge gode kulturopplevingar og eit møte med nynorsken. Med OBOS Billettfond for skolar ønskjer teateret at flest mogleg skal få oppleve kunst og kultur.