Skeive ikoner

I år er det 50 år sidan avkriminaliseringa av homofili i Noreg. Dette blir markert på Det Norske Teatret, mellom anna gjennom ei utstilling med unike portrett av nokre av dei som kjempa fram lovendringa og som har prega arbeidet for homofiles rettar.

Utstillinga Skeive ikoner var eit samarbeid med Fotogalleriet, og var laga av Fin Serck-Hanssen, Bjørn Hatterud og Caroline Ugelstad Elnæs.

Prosjektet markerer avkriminaliseringa av homofili i Noreg, og fortel livshistoria om nokre av dei som var med på å endre historia om homofilli gjennom fotoportett og tekst. Som ikkje-konforme individ kjempa dei aktivt mot diskriminerande strukturar i norsk kultur og samfunn, og bido til bidro til kampen for friheit og likestilling før og etter avviklinga av straffelova sin paragraf 213 i 1972.

Skeive ikoner
fortel om menneske som har bidratt til å forvandle Noreg til det frigjorte samfunnet vi kjenner i dag, og vil ta form av ei rad utstillingar, eit filmprogram og samtalar, og vil i tillegg komme ut i bokform i løpet av året.

Skeive ikoner
var del av Skeivt kulturår 2022.

Du kan lese meir om prosjektet på Fotogalleriets nettsider.

Lill-Ann Chepstow-Lusty
Lill-Ann Chepstow-Lusty
Maurice Budini
Maurice Budini
Mona Nesje
Mona Nesje
Reidar Engesbak
Reidar Engesbak