Sceneromma våre

Vi har tre flotte scenar med kapasitet på 120, 199 og 738 plassar, i tillegg til scenerommet Bikuben med 120 plassar. Desse kan ein leige når det ikkje er prøvar eller framsyningar.