Publikumstal på spelferd

Kva for datoar har framsyninga spelt? (DD.MM.ÅÅÅÅ)
Kor mange framsyningar blei spelt hos dykk?
Kven har vore kontaktperson hos dykk?
E-post adresse til kontaktperson