OBOS

OBOS er ein av Nordens største bustadbyggarar med over ein halv million medlemmar. Mykje har endra seg sidan OBOS blei etablert i 1929, men ein ting står fast: Hovudmålet er å bygge gode bustadar til medlemmane sine.

Samarbeidsavtalen er eit viktig instrument i OBOS si bygging av relasjonar til eigne tilsette og eksterne kontaktar/ medlemmar. Samarbeidet skal styrkje dei respektive merkevarene og gje OBOS og Det Norske Teatret høve til å utvikle kompetanse internt. Føremålet er av gjensidig og forpliktande karakter, og aktivitetane skal initierast og innrettast etter dette. OBOS-medlemmane får 20 % rabatt på teaterbillettar.

Les meir om OBOS
Vi oppfyller boligdrømmer (obos.no)