Notis

Det Norske Teatret på Arendalsuka: Vil den nye språklova redde nynorsken?

Det Norske Teatret har skapt drama i meir enn 100 år. No kjem teateret og andre nynorskvenner til Arendalsveka med eit varsko om oppfølginga av den nye språklova.

Den nye språklova skal fremje likestilling mellom nynorsk og bokmål. Lova peikar på eit særskilt ansvar for å styrkje nynorsk, som er det minst brukte norske skriftspråket. Frå førearbeidet til språklova (KUDs framlegg) blir det slått fast at Det Norske Teatret «spelar ei vesentleg rolle for å fremje nynorsk og gje språket ei sentral rolle i samfunnet» (s 34).

Teateret inviterer til ei samling der vi spør: Betyr det noko som helst at lova seier at nynorsken skal prioriterast?

Kunstnarleg innslag

Politisk duell mellom:

Åse Wetås, Direktør, Språkrådet
Erik Ulfsby, Teatersjef, Det Norske Teatret
Monika Haanes Waagan, Dagleg leiar, Nynorsk Bedriftsforum
Peder Lofnes Hauge, Leiar, Noregs Mållag
Svein Olav Langåker, Dagleg leiar, Landssamanslutninga av nynorskkommunar
Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentant, Arbeidarpartiet
Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant, Venstre

Programleiar: Astrid Versto, Det Norske Teatret

Arrangementet på Facebook her!