NetNordic

NetNordic er en Nordisk systemintegrator og tenesteleverandør, spesialisert på løysningar og tenester innan cybersikkerheit, sikre skybaserte datasentre, sikre nettverk og sikker integrert kommunikasjon.

Selskapet har partnarskap med marknadsledande produsentar og leverer skreddarsydde teknologiske løysningar for samfunnskritiske bransjar som velferds-, offshore-, finans-, hotell-, og utdanningssektoren, og støtter en rekke større og mellomstore verksemder innan både offentleg og privat sektor. NetNordic lever for teknologi og elskar smarte løysningar, og har som mantra at dei er verksemdene sin “Best Companion”.

Gjennom samarbeid vil NetNordic og Det Norske Teatret samle sine ressursar og ekspertise for å utforske nye arenaer kor kunst og teknologi kan møtast. Dette inkluderer mellom anna utforsking av digitale løysningar, integrasjon av virtuell verkelegheit (VR) og utvida verkelegheit (AR) i framsyningar, samt utforsking av teknologi for å auke publikumsopplevinga.

Les meir om NetNordic:
Nordisk løsningsintegrator - NetNordic Norway AS