Vi tilbyr eit breitt sideprogram for deg som er interessert i bakgrunnsstoff og å fordjupe deg i sesongens repertoar.

Innsikt er som oftast knytt til kveldens framsyning og går føre seg i Bikuben, i Formidlingsrommet eller på Scene 3. Arrangementa er gratis og du treng ikkje billett, men det er avgrensa med sitteplassar.

Det er for tida ingen innsikt grunna koronasituasjonen.