Vi tilbyr eit breitt sideprogram for deg som er interessert i bakgrunnsstoff og å fordjupe deg i sesongens repertoar.

Innsikt er som oftast knytt til kveldens framsyning og går føre seg i Bikuben, i Formidlingsrommet eller på Scene 3. Arrangementa er gratis og du treng ikkje billett, men det er avgrensa med sitteplassar.

Det er for tida ingen innsikt grunna koronasituasjonen. Men du finn mykje godt Innsikt-stoff som podcast. Søk opp Det Norske Teatret i podcastspelaren din.