Den austerrikske forfattaren og dramatikaren Elfriede Jelinek blir rekna som ei av vår tids aller viktigaste og mest utfordrande røyster. I dei fleste av skodespela til Jelinek er det inga tydeleg handling eller tradisjonelle roller. Det er snarare sceniske essays som er eit utgangspunkt for ei framsyning.

Vi følgjer ein vandrande skikkelse gjennom eit vinterlandskap, der sanseintrykka langs vegen blir tatt ut av samanhengen og forstørra til det ukjennelege. Vandraren er tidvis romantisk og samanliknar kjenslelivet sitt med dei majestetiske bileta i naturen, tidvis er det eksistensialistiske betraktningar og personlege anekdotar. Vandraren blir sliten mellom fortidas skuggar og framtidas usikre faktorar, medan døden heng over som ein konstant nærverande trussel og ei potensiell frigjering i notida.

Omstridd dramatikar

Elfride Jelinek er ein omstridd forfattar i heimlandet, og det skapte både forarging og begeistring då ho i 2004 blei tildelt Nobelprisen i litteratur for hennar «musikalske straum av røyster og motrøyster (...) som avslører dei absurde klisjeane i samfunnet». Ho skriv i dialog med andre tekstar, og utgangspunktet for Vinterreise er 1800-talspoeten Wilhelm Müller sin romantiske diktsyklus, udødeleggjort i tonesettinga til Franz Schubert nokre år etter utgjevinga.

Winterreise/Vinterreise hadde urpremiere ved München Kammerspiele i 2011 og blei tildelt Mülheimer Dramatikerpreis same år. Stykket får no sin noregspremiere i regi av Jonas Corell Petersen.

Finn ut meir