Terningkast seks

Poesi, humor, filosofi og provokasjon

Vinduer er ei framsyning om å migrere, frivillig eller under tvang, og viktigheita av bli forstått og gjere seg forstått.

Vi møter unge menneske med ulik geografisk og kulturell bakgrunn. Vindauge blir opna til ei verd utan klare grenser, men der dei gamle grensene likevel står som stengsel.

Klokka er 16.07. Det er februar. Året er 2019. I korte glimt høyrer vi stemmer frå ei seng i Buenos Aires, ein søppelplass utanfor Paris, ei stove i Karasjok, ei strand ved Fukushima, eit toalett i USA og ei conteinarhamn i Afrika. Vi høyrer unge stemmer som vil vekk, vidare og fram.

Finn ut meir