UTKAST er ein verkstad for utvikling av idear. Grupper av ulike kunstnarar får fem dagar til å jobbe i lag. Veka ender i ei arbeidsvising under SPKRBOX-festivalen.

Eit UTKAST kan også vere ei gruppe som, anten på førespurnad frå SPKRBOX eller på eige initiativ, utforskar ein allereie formulert ide
eller konsept. Fleire av SPKRBOX sine produksjonar, som Blokk til Blokk og Korte år, lange dager har starta som UTKAST.

UTKAST og SPKRBOX er støttet av Kulturrådet og Oslo Kommune.
UTKAST er en del av SPKRBOX-festivalen
1.-17. desember i Oslo.

Årets UTKAST-grupper:

Gruppe 1: SLIPP

Ei undersøking av minnenes verdi og moglegheitene til å endre på det ein trur ein hugsar. Korleis slepper ein taket på fortida for å sleppe inn framtida? Treng ein å gi slepp, for å gi plass?

Regissør
Tiril Pharo Idé Samantha Gurah Med Samantha Gurah, Joel Ring

Gruppe 2:

Slampoet, skodespelar, rappar og regissør Taro Vestøl Cooper med ein handfull skodespelarar utforskar tekst, rim og rytme på nye måtar.

Med Guillermo John Magno, Danu Suntharasigamany, Mubarak Muse, Kristine Elisabeth Opsahl, Kristine Utne Stiberg
Dette UTKASTet er eit samarbeid med Nordic Black Theatre, og alle utøvarane er tidlegare elevar ved Nordic Black Xpress, Nordic Black Theatres teaterskole.

Gruppe 3: FUCK IT

Om å senke sin eigen terskel, sleppe guarden, droppe filteret, løfte blikket og nokre gangar våge å berre gi litt faen.

Regissør
Mine Nilay Yalcin Idé Lisa Birkenes Thun Med Lisa Birkenes Thun, Håkon Håvelsrud Odden