Utafor

  • Scene : HOVUDSCENEN
  • Varigheit : 1 time 25 min (ikkje pause)
  • Pris frå: 150 ,-
  • Premiere: 13. april 2018

Ansvaret er ditt.

Å vere utafor er å kikke inn på eit fellesskap du ikkje er ein del av. Det er utafor ein finn det mørkaste hatet. Det er der ein skaper det klåraste fiendebildet. Og det er her, på utsida, ein finn likesinna.

Framsyninga Utafor tar utgangspunkt i forteljingar om å vere utafor. Yousef gjekk på vidaregåande da han tok dei første stega inn i ekstremismen. Det var einsemda som gjorde at han oppsøkte dette miljøet, og der tok dei varmt imot han.

TEATER I KAMPEN MOT RADIKALISERING

Framsyninga Utafor bygger på forteljingane til fire unge menneske. Yousef er ein av dei, konvertitten frå Nøtterøy som i 2015 møtte Faten i solideritetsringen rundt den jødiske synagogen i Oslo.

Faten er sjiamuslim og opphavleg frå Irak. Ho har tydelege meiningar og har valt å bruke hovudplagg, noko som gjer at ho har fått mange drapstrusslar. Faten og Yousef danna organisasjonen Just Unity og sette seg som mål å førebygge radikaliseringa av unge. Saman med Siri, ein av dei som overlevde terroren på Utøya, og Tor, ein jødisk skodespelar frå Oslo, skal dei dele sine historier frå Hovudscenen på Det Norske Teatret.

Alle fire har dei opplevd det å vere utanfor. Terror, ekstremisme og fordommar er ein del av deira historie. Dei veit at radikalisering skjer på tvers av tru og religion. Og at radikale meiningar ikkje oppstår av ingenting.

Utafor er aktivisme, musikk og personlege erfaringar. Det er teater i kampen mot radikalisering. I framsyninga medverkar dei som seg sjølve og fortel sine eigne historier.

Å SETTE EINSEMD INN I NY KONTEKST

Skodespelar Svein Tindberg er manusforfattar og initiativtakar til prosjektet. Han ønskjer med dette å sette einsemd inn i ein ny samanheng: «Ein av dei grufulle konsekvensane av einsemd er at folk søkjer venner der dei er å finne, – og det er ikkje alltid dei mest hyggelege miljøa.»

Målet med framsyninga er å vise dei unge at vi har ansvar for kvarandre, også i skolegarden. Det er alle sitt ansvar at ingen hamnar utanfor.

INTRODUKSJON FØR UTAFOR

ved Svein Tindberg

Dato: 18. april kl. 19.00

Svein Tindberg er kjend for mange som skodespelar. No debuterer han som instruktør med framsyningaUtafor. Ei framsyning med og for ungdom, der temaet utanforskap utforskast. Høyr han fortelje om prosessen og framsyninga i Bikuben.

ved Nancy Herz

Dato: 24. april kl. 19.15, 24., 30. og 31 mai kl. 19.15

«Utanfor» er den klumpen i magen, den der du veit at noko ikkje stemmer, og bruker heile oppveksten på å tru at det er deg det er noko gale med. «Utanfor» er det å vite at du aldri er nok. Nancy Herz er samfunnsdebattant, aktivist og forfattar. I 2017 var ho med å lage boka Skamløs, som mellom anna satte negativ sosial kontroll på agendaen. Høyr Herz introdusere Utafor i Bikuben før framsyninga.