Utafor

Heddaprisen for Særleg kunstnarleg innsats og Beste framsyning for ungdom

Å vere utanfor er å kikke inn på eit fellesskap du ikkje er ein del av. Det er utanfor ein finn det mørkaste hatet. Det er der ein skaper det klåraste fiendebildet. Og det er her, på utsida, ein finn likesinna.

Framsyninga Utafor tar utgangspunkt i forteljingar om å vere utanfor. Yousef gjekk på vidaregåande da han tok dei første stega inn i ekstremismen. Det var einsemda som gjorde at han oppsøkte dette miljøet, og der tok dei varmt imot han.

TEATER I KAMPEN MOT RADIKALISERING

Framsyninga Utafor bygger på forteljingane til fire unge menneske. Yousef er ein av dei, konvertitten frå Nøtterøy som i 2015 møtte Faten i solidaritetsringen rundt den jødiske synagogen i Oslo.

Faten er sjiamuslim og opphavleg frå Irak. Ho har tydelege meiningar og har valt å bruke hovudplagg, noko som gjer at ho har fått mange drapstruslar. Faten og Yousef danna organisasjonen Just Unity og sette seg som mål å førebygge radikaliseringa av unge. Saman med Siri, ein av dei som overlevde terroren på Utøya, og Tor, ein jødisk skodespelar frå Oslo, skal dei frå Hovudscenen på Det Norske Teatret dele sine historier.

Alle fire har dei opplevd det å vere utanfor. Terror, ekstremisme og fordommar er ein del av deira historie. Dei veit at radikalisering skjer på tvers av tru og religion. Og at radikale meiningar ikkje oppstår av ingenting.

Utafor er aktivisme, musikk og personlege erfaringar. Det er teater i kampen mot radikalisering. I framsyninga medverkar dei som seg sjølve og fortel sine eigne historier.

Å SETTE EINSEMD INN I NY KONTEKST

Skodespelar Svein Tindberg er manusforfattar og initiativtakar til prosjektet. Han ønskjer med dette å sette einsemd inn i ein ny samanheng: «Ein av dei grufulle konsekvensane av einsemd er at folk søkjer venner der dei er å finne, – og det er ikkje alltid dei mest hyggelege miljøa.»

Målet med framsyninga er å vise dei unge at vi har ansvar for kvarandre, også i skolegarden. Det er alle sitt ansvar at ingen hamnar utanfor.